Emelie Rexelius

Advokat

Malmö

040 664 44 55

070 293 83 64

Emelie Rexelius är specialiserad inom immaterialrätt, marknadsföringsrätt och IT-rätt. Emelie har erfarenhet av ärenden som rör skyddande, kommersialisering och försvar av immateriella rättigheter, främst av varumärken, firmor, upphovsrätt och mönster. Därutöver, bistår Emelie kontinuerligt i marknadsföringsrättsliga ärenden, t.ex. granskning av marknadsföringskampanjer och marknadsföringsrättsliga tvister. Emelie har även erfarenhet av att upprätta och granska IT-avtal samt IT-rättsliga tvister.

Emelie har tidigare erfarenhet från arbete på en amerikansk byrå där hon fokuserade på att bistå skandinaviska bolag med etablering och företagsbildning i USA. Hon har därför också ett värdefullt nätverk i San Francisco Bay Area och Silicon Valley.

  • Immaterialrätt
  • Immaterialrättstvister

2019

Advokat, Advokatbyrå Gulliksson

2018-2019

Jurist, Advokatbyrån Gulliksson

2016-2018

Jurist, MAQS Advokatbyrå

2015

Jurist, Legal Intern, Martensen Wright PC

2013

Intern, Consulate General of Sweden in San Francisco

2014

Jur. kand., Lunds universitet

  • Sveriges Advokatsamfund
  • FIF – Föreningen Immaterialrättsligt Forum

IP Stars

2023

Rising Star

2022

Rising Star