Emelie Rexelius

Advokat

Malmö

040 664 44 55

070 293 83 64

Specialisering
Emelie Rexelius är specialiserad inom immaterialrätt, marknadsföringsrätt och IT-rätt. Emelie har erfarenhet av ärenden som rör skyddande, kommersialisering och försvar av immateriella rättigheter, främst av varumärken, firmor, upphovsrätt och mönster. Därutöver, bistår Emelie kontinuerligt i marknadsföringsrättsliga ärenden, t.ex. granskning av marknadsföringskampanjer och marknadsföringsrättsliga tvister. Emelie har även erfarenhet av att upprätta och granska IT-avtal samt IT-rättsliga tvister.

Emelie har tidigare erfarenhet från arbete på en amerikansk byrå där hon fokuserade på att bistå skandinaviska bolag med etablering och företagsbildning i USA. Hon har därför också ett värdefullt nätverk i San Francisco Bay Area och Silicon Valley.

Utbildning
Juristexamen (jur kand), Lunds Universitet (2014)

Anställningar och tidigare positioner
Advokat, Advokatbyrå Gulliksson (2019-)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2018-2019)
Biträdande jurist, MAQS Advokatbyrå (2016-2018)
Biträdande jurist, Legal Intern, Martensen Wright PC (2015)
Intern, Consulate General of Sweden in San Francisco (2013)

Specialområden
Varumärkesrätt, firmarätt, marknadsföringsrätt, upphovsrätt, IT-rätt och tvistelösning.

Ranking

IP Stars

Emelie har omnämnts som ”Rising Star” 2022

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat

Medlemskap
Advokatsamfundet (2019)
FIF – Föreningen Immaterialrättsligt Forum

Ranking
MIP IP Star 2020-2022 – Rising Star Sweden