Samuel Chauca Palma

Advokat

Malmö

040 664 44 50

070 712 60 25

Specialisering
Samuel är verksam på vårt Malmökontor och arbetar främst med immaterialrätt, tvistelösning och allmän affärsjuridik.

Utbildning
Juristexamen (LL.M.), Lunds universitet (2017)

Anställningar och tidigare positioner
Associate, Advokatbyrån Gulliksson (2020-)
Notarie, Malmö tingsrätt (2018-2020)
Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2017-2018)

Specialområden
Immaterialrätt, tvistelösning och allmän affärsjuridik

Språk i professionen
Svenska, engelska och spanska

Titlar
Advokat