Bolagets jurist

Oavsett i vilken form en verksamhet bedrivs uppkommer löpande ägande- och förvaltningsrelaterade frågor. Gulliksson har stor erfarenhet av regelverken för beslut på bolagsstämmor och styrelsemöten och av frågor om ägar- och styrelseansvar. Flera av byråns advokater sitter i styrelser och har omfattande erfarenhet av att arbeta med både svenska och utländska bolag. Vi erbjuder våra klienter löpande tjänster, exempelvis anordnande av och medverkan vid bolagsstämmor och styrelsemöten samt ändring av bolagsordning, arbete avseende upprättande och ingivande av årsredovisning liksom formalia kring registreringsärenden. Vi kan även åta oss uppdrag som ordförande och/eller protokollförare. Tillsammans med spetskompetens inom andra områden kan vi erbjuda helhetslösningar och juridiska vägledning för våra klienter.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund