Gulliksson’s Magnus Friberg participates in webinar on trending claims for food products

Till nyheten

Gulliksson öppnar kontor i Göteborg

Till nyheten

The Protein Shift and the Case for Eating Insects – Explaining the Novel Food Regulation

Till nyheten

Gulliksson deltar i ny insats tillsammans med Tillväxt Malmö

Till nyheten

Skärpta straff för immaterialrättsintrång

Sverige har under många år rankats som ett av de mest innovativa länderna i världen. De immaterialrättsintensiva företagen genererar fler än vart tredje arbetstillfälle i Sverige och mer än 40 procent av vår bruttonationalprodukt. Nya siffror från European Patent Office visar att Sverige ger in näst flest patentansökningar per capita i Europa, vilket tydligt återspeglar... Läs mer »

Till nyheten

Gulliksson very proud to be ranked in Tier 1 by Legal500

“Advokatbyrån Gulliksson is among the elite within intellectual property rights in Sweden.” Legal500 has published this year’s rankings for European law firms. Advokatbyrån Gulliksson continues to hold its position as a top-ranked firm in the very highest category, tier 1, in the area of ​​Intellectual property and media. Gulliksson’s partner Mattias Malmstedt is ranked as “Leading Individual”... Läs mer »

Till nyheten

Förbered er med ansökan avseende korttidsarbete nu

Förbered er med ansökan avseende korttidsarbete nu. Se till att ha avtal med de anställda avseende korttidsarbete klara. För det fall ni har kollektivavtal skall korttidsarbete ha stöd i centrala eller lokala kollektivavtal. Regeringen har kommit med nya förslag avseende olika former åt stöd åt företag som pressas hårt på grund av Corona-virusets spridning. Det... Läs mer »

Till nyheten

Arbetsrättsliga konsekvenser som följd av Corona-viruset

Regeringen har kommit med nya förslag avseende olika former åt stöd åt företag som pressas hårt på grund av Corona-virusets spridning. Det är viktigt att ständigt uppdatera sig och ta reda på vad ni företagare har för stöd som kan utnyttjas i denna situation och se till att rätt åtgärder vidtas för att erhålla stöd.... Läs mer »

Till nyheten

Redaktionellt innehåll eller Reklam? Kenza vann delvis i PMD

I kölvattnet av Kissie-domen meddelade Patent- och marknadsdomstolen nyligen ett nytt förbud mot en stor svensk influencer på grund av bristande reklamidentifiering. Målet rörde ett flertal inlägg på Instagram, Facebook och www.kenza.se som publicerades under slutet av 2016 och våren 2017. Kontona och webbplatsen drevs under den aktuella perioden av Kenza Zouiten AB som huvudsakligen... Läs mer »

Till nyheten

Entreprenadprojekt i Covid-19 tider

Det kan knappast ha undgått någon att det pågående utbrottet av viruset Covid-19 (Corona) påverkar alla delar av det svenska samhället. Inte minst entreprenadprojekt påverkas. I denna artikel redogör en av Advokatbyrån Gullikssons experter inom området för de entreprenadrättsliga effekter som utbrottet kan komma att få.  De svenska standardavtalen inom entreprenadbranschen är ett avsteg från... Läs mer »

Till nyheten

Ekonomiska utmaningar med anledning av Covid-19 utbrottet

Den ökande spridningen av viruset Covid-19, i folkmun benämnt Corona-viruset, i Sverige och internationellt har haft en omfattande påverkan på svenska företags ekonomi och det går idag inte att förutse hur omfattande eller långvarigt detta utbrott kan blir. Regeringen har gått ut med förslag till krispaket t.ex korttidspermittering, likviditetsförstärkning, utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader som... Läs mer »

Till nyheten

Arbetsrättsliga konsekvenser som följd av Corona-viruset

Vi på Gulliksson har fått ett flertal frågor från våra kunder när det gäller konsekvenser av spridningen av Corona-viruset covid-19 och hur det påverkar den dagliga verksamheten hos våra kunder. Vi har på Gulliksson lång och omfattande erfarenhet av rådgivning inom arbetsrätt och vi följer utvecklingen och arbetar med strategier och juridisk rådgivning för våra... Läs mer »

Till nyheten