AI act: The European Council and Parliament strike a deal on the first rules for AI in the world

Till nyheten

Major changes to EU design law on the horizon

Till nyheten

No rights reserved – offentlig data

Till nyheten

All I want for Christmas – is not to be sued for copyright infringement

Till nyheten

Försenad hyresbetalning – hur mycket ska hyresvärden tåla?

Till nyheten

Fem år sedan GDPR trädde i kraft – men hur ska dataskyddsarbetet fortsatt bedrivas?

Till nyheten

Exit: Hur du förbereder ditt bolag

Till nyheten

Freedom of speech or poop on the trademark carpet?

Till nyheten

Are you green or are you simply greenwashing?

Till nyheten

Generification of trademarks and how to avoid it

Till nyheten