Frukostföredrag för dig som jobbar med redovisning – Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter

Vi ger dig grundläggande kunskap och handgripliga tips kring reglerna om personligt betalningsansvar vid kapitalbrist så att du kan hjälpa dina kunder att undvika kostsamma misstag.

När: 2 juni, kl. 07:30 bjuder vi på frukost och föredraget pågår kl. 08:00 – 09:00
Var: Advokatbyrån Gulliksson, Carlsgatan 3 i Malmö (precis intill Malmö C)
Anmälan: Mejla helena.lindfors@gulliksson.se, OSA 30 maj

Många styrelseledamöter känner inte till att de i vissa situationer kan bli personligen betalningsansvariga för aktiebolagets skulder. De som jobbar med redovisningen är ofta de första att upptäcka när aktiebolaget befinner sig i ett läge som medför risk för ett personligt betalningsansvar för styrelseledamöterna. Därmed har de en möjlighet att varna styrelseledamöterna om faran och ge dem chans att undgå ett personligt ansvar.

När och av vad kan styrelseledamöternas handlingsplikt utlösas? Vad måste styrelseledamöterna göra när handlingsplikt uppstått? Vilka av aktiebolagets förpliktelser kan styrelseledamöterna bli personligen betalningsansvariga för? När och hur upphör betalningsansvaret? Hur kan du som redovisare och bokförare flagga för faran i god tid? Vilket värde kan det ge dina kunder?

Aktiebolagslagens regler om tvångslikvidation p.g.a. kapitalbrist beskriver när och hur styrelseledamöterna måste agera. Reglerna har i princip sett likadana ut sedan 2002 men missuppfattningarna är många. På Advokatbyrån Gulliksson är vi flera advokater som arbetar med rådgivning kring just denna typ av frågor och vi företräder även många klienter i tvister om personligt betalningsansvar. Som konkursförvaltare har vi stor erfarenhet av att granska räkenskapsmaterialet hos aktiebolag just för att bedöma om och när det funnits skäl att anta att kapitalbrist uppkommit.

Varmt välkommen med din anmälan och ta gärna med intresserade kollegor!

Advokat Håkan Hallström
hakan.hallstrom@gulliksson.se
Mobil 076 – 724 40 02
Advokat Karin Strandberg
karin.strandberg@gulliksson.se
Mobil 070 – 819 06 52
Advokat Simon Henderson 
simon.henderson@gulliksson.se
Mobil 070 – 580 85 00

Frågor om föredraget? Välkommen att kontakta någon av Håkan Hallström, Karin Strandberg eller Simon Henderson enligt ovan. Anmälan krävs för att beräkna inköp av frukost. Du som inte kan komma förrän kl. 08.00 är givetvis välkommen att komma direkt till föredraget.