Tydlig inriktning sedan 1975.

Advokatbyrån Gulliksson utvecklades som en del i Advokatbyrån Ström & Gulliksson – som var den enda kombinerade advokat- och patentbyrån i Sverige. Affärsidén var redan från starten 1975 att integrera affärsjuridik och immaterialrätt med klienternas affär och på så sätt erbjuda en komplett och utpräglad affärsmässig tjänst.

År 2001 lyftes själva advokatverksamheten över till ett separat bolag – Advokatbyrån Gulliksson. Kvar i Ström & Gulliksson blev patentbyrån. Samarbetet mellan de två bolagen har sedan dess fortgått i gemensamma lokaler på samtliga orter där vi är verksamma. Den här affärsmodellen har inneburit att vi tillsammans blivit tydligare i specialiseringen, samtidigt som vi fått ett starkare övergripande erbjudande. Både inom patentområdet som sådant, men också i övrigt.

Det affärsstrategiska beslutet 1975 och utvecklingen mot en specialisering har inneburit att vi uppfattas som en av de ledande aktörerna inom det immaterialrättsliga området, med angränsande affärsjuridiska tjänster. Det är en position som vi nu vårdar för att även i framtiden vara förstahandsvalet för det kunskapsintensiva företaget.