De idédrivna företagens advokatbyrå inom affärsjuridik.

Vår kombination av immaterialrätt och affärsjuridik har inneburit att vi blivit något av de kunskapsintensiva och idédrivna företagens förstahandsval som affärsjuridisk advokatbyrå och rådgivare.

Våra klienter representeras av ett brett spann av företag – allt från globala koncerner till mindre och medelstora företag, fördelade på en rad olika branscher. Många är marknadsledare, med hög kunskapsnivå och internationell anknytning. Även kommuner och myndigheter finns på vår lista av uppdragsgivare.

Samarbetet med våra klienter kan anta olika former. Många anlitar oss som specialister inom specifika rättsområden, som exempelvis immaterialrätten, tvistelösning, miljörätt eller obeståndsjuridik. Andra anlitar oss som ombud vid specifika affärer. Och andra efterfrågar en mer löpande rådgivning inom exempelvis bolagsrätten och den allmänna affärsjuridiken. Gemensamt är vår arbetsmetodik som präglas av öppenhet och ett proaktivt förhållningssätt till uppdragsgivaren.

Den komplexa rådgivningsrollen, med områden som går i varandra, ökad globalisering, etc, innebär att vi även har kunskap om de branscher och de marknader våra klienter representerar. Ytterst handlar rådgivningen om att tillgodose affärsmässiga behov och värna om ekonomiska värden.