Ledning

Gulliksson ägs och drivs av sex delägare. Byrån har fyra kontor i Sverige (Malmö, Lund, Stockholm och Göteborg)

Gullikssons verksamhet är uppbyggd kring olika kompetensgrupper indelade efter rättsområden och branscher. Byråns jurister arbetar i team med ledande paralegals, assistenter och administrativ personal som arbetar med HR, knowledge management, marknadsföring, administration, ekonomi och IT.

Styrelse och ledning

Gullikssons styrelse och Managing Partner ansvarar för den dagliga ledningen av byrån. Styrelsen träffas regelbundet ca 10-12 gånger per år för att diskutera strategiska frågor och riktlinjer för firman.

Jens Olsson, Managing Partner
Hans-Anders Odh, Partner
Per Ericsson, Partner
Magnus Dahlman, Partner
Arbetsrätt - Advokat Karin Strandberg
Karin Strandberg, Partner
Simon Henderson, Partner

True Partnership

Gullikssons organisationsmodell kallas för True Partnership. Modellen borgar för laganda och en långsiktig förvaltning av verksamheten.  Hela byrån ska gynnas av framgång och inte enbart enskilda individer. Detta bidrar till kunskapsspridning och ett smidigt samarbete mellan byråns anställda, kompetensgrupper och kontor. Organisationsmodellen befrämjar att varje klient får tillgång till hela byråns kollektiva erfarenheter och kunskaper och därmed bästa möjliga rådgivning.

True partnership innebär också att byråns vinst fördelas lika mellan delägarna. Vidare bestäms juristernas löner utifrån kunskapsnivå och erfarenhet.