Daniel Levein

Associate

Göteborg

08 545 311 55

072 254 11 55

Daniel Levein är verksam vid Göteborgskontoret och arbetar huvudsakligen med immaterialrätt, tvistelösning och processer, bolagsrätt och avtalsrätt. Han biträder också utländska klienter i verkställighetsförfaranden i Sverige.

  • Avtalsrätt
  • Bolagsrätt
  • Dataskydd
  • Idrottsjuridik
  • Immaterialrätt
  • Tvistelösningar och processer
  • Varumärken och företagsnamn

2023-

Associate, Advokatbyrån Gulliksson

2021

Sommarnotarie, Real Advoktbyrå

2019-2020

Studentmedarbetare, Next Advokater

2023

Juristexamen (LL.M.), Stockholms Universitet