Fredrik Lasson

Associate

Lund

046 19 05 08

076 724 28 37

Fredrik arbetar med särskilt fokus på tvistlösning gällande såväl immateriella rättigheter (som t.ex. patent, varumärken, upphovsrätter och mönster) som andra civilrättsliga processer. Han är domarutbildad vid Svea hovrätt och har som domare varit verksam vid bland annat Patent- och marknadsdomstolen. Utöver processer arbetar han även till stor del med andra frågor kring immateriella rättigheter såsom varumärken, upphovsrätt, mönsterskydd men även med andra frågor som marknadsföringsrätt, aktiebolagsrätt och avtalsfrågor. Fredrik har ett särskilt intresse för och erfarenhet av alternativa tvistelösningsformer så som skiljeförfaranden, förhandling och medling.

 • Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • Design och mönster
 • Domännamn
 • Handelsrätt
 • Immaterialrätt
 • Immaterialrättstvister
 • Medie- och marknadsrätt
 • Patent
 • Tvistelösningar och processer
 • Upphovsrätt
 • Varumärken och företagsnamn

Branschspecifik erfarenhet

 • Fastigheter
 • Fordonsindustrin
 • Handel
 • IT & Telekom
 • Verkstadsindustrin

2023-

Jurist, Advokatbyrån Gulliksson

2023

Förordnad assessor vid Svea hovrätt

2019-2023

Hovrättsfiskal, tingsfiskal och tf. hovrättsassessorn vid Svea hovrätt, Patent- och marknadsdomstolen samt Stockholms tingsrätt

2016-2018

Tingsnotarie, Lunds tingsrätt

2015-2019

Associate, Vinge

2015

Juristexamen (LL.M.), Uppsala universitet