Linda Wingren

Paralegal

Malmö

040 664 44 61

073 544 75 87

Linda är paralegal och arbetar främst med obeståndsjuridik på konkursavdelningen, men även som juridisk assistent inom affärsjuridik. Hon har utbildning från Malmö högskola och Lunds Universitet.