Mats Ingvar

Senior rådgivare

Lund

046 19 05 20

070 810 33 90

Svensk och internationell affärsjuridik, kommersiella avtal, bolagsrätt, upphovs- och immaterialrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, kommersiella tvister. Mats Ingvar har mer än 30 års erfarenhet av affärsjuridisk advokatverksamhet och som rådgivare inom ett antal olika branscher och verksamheter. Mats arbetar med tvistlösning som ombud i domstolar och skiljenämnder och som skiljeman. Mats har även erfarenhet som styrelsesekreterare, styrelseledamot och ordförande i bolag och föreningar, av vilka några är dotterbolag till utländska företag.

2018

Senior rådgivare, Advokatbyrån Gulliksson, Lund/Malmö

2006-2018

Delägare och grundare, Advokatfirman Källén & Ingvar

2001-2005

Delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co, Malmö

1990-2001

Delägare, Advokatfirman Luterkort, Malmö

1987-1990

Bitr jurist, Mannheimer & Zetterlöf Advokatbyrå, Malmö

1985-1987

Bitr jurist, Advokatfirman Tisell & Co, Stockholm

1984-1985

Tingsnotarie vid Malmö tingsrätt

1983

Notarie vid kronofogdemyndigheten, Malmö

1979-1983

Amanuens i civilrätt vid Lunds Universitet

1983

Jur. kand., Lunds Universitet

1983

Civilekonom, Lunds Universitet

Studier vid Lunds Tekniska Högskola

  • Sveriges Advokatsamfund
  • Ledamot av styrelsen för Södra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund (2016-2022)
  • Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)
  • Föreningen Immaterialrättsligt Forum (FIF)
  • Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
  • Skiljedomsföreningen i Södra Sverige
  • Libralex, www.libralex.com