Mats Ingvar

Senior rådgivare

Lund

046 19 05 20

070 810 33 90

Specialisering och verksamhet
Svensk och internationell affärsjuridik, kommersiella avtal, bolagsrätt, upphovs- och immaterialrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, kommersiella tvister. Mats Ingvar har mer än 30 års erfarenhet av affärsjuridisk advokatverksamhet och som rådgivare inom ett antal olika branscher och verksamheter. Mats arbetar med tvistlösning som ombud i domstolar och skiljenämnder och som skiljeman. Mats har även erfarenhet som styrelsesekreterare, styrelseledamot och ordförande i bolag och föreningar, av vilka några är dotterbolag till utländska företag.

Utbildning
Jur. kand., Lunds Universitet (1983)
Civilekonom, Lunds Universitet (1983)
Studier vid Lunds tekniska högskola LTH

Anställningar och tidigare positioner
Senior rådgivare, Advokatbyrån Gulliksson, Lund/Malmö (2018-)
Delägare och grundare, Advokatfirman Källén & Ingvar (2006-2018)
Delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co, Malmö (2001-2005)
Delägare, Advokatfirman Luterkort, Malmö (1990-2001)
Bitr jurist, Mannheimer & Zetterlöf Advokatbyrå, Malmö (1987-1990)
Bitr jurist, Advokatfirman Tisell & Co, Stockholm (1985-1987)
Tingsnotarie vid Malmö tingsrätt (1984-1985)
Notarie vid kronofogdemyndigheten, Malmö (1983)
Amanuens i civilrätt vid Lunds Universitet (1979-1983)

Språk i professionen
Svenska, engelska, skandinaviska språk

Titlar
Advokat

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund (1988)
Ledamot av styrelsen för Södra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund (2016-2022)
Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)
Föreningen Immaterialrättsligt Forum (FIF)
Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
Skiljedomsföreningen i Södra Sverige
Libralex, www.libralex.com