Mounir Gallouze

Associate

Malmö

070 531 90 66

070 531 90 66

Mounir Gallouze arbetar huvudsakligen med obeståndsfrågor där han bistår advokatbyråns konkursförvaltare i konkursärenden. Efter studierna vid Umeå universitet har Mounir bland annat arbetat vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens med frågor rörande statliga stöd till energisektorn.

  • Avtalsrätt
  • Bolagsrätt
  • Obestånd och finansiering

2024-

Associate, Advokatbyrån Gulliksson

2023

Beredningsjurist, Värmlands tingsrätt

2021-2023

Tingsnotarie, Värmlands tingsrätt

2021

Blue Book Trainee, Europeiska kommissionen

2020

Trainee, Advokatfirman Vinge

2020

Juristexamen (LL.M.), Umeå universitet

2019

Studier vid Nanyang Technological University i Singapore