Niklas Sandell

Jurist

Stockholm

08 545 321 75

073 510 28 80

Specialisering
Niklas är specialiserad inom immaterialrätt med fokus på strategisk rådgivning och hantering av varumärken och andra immateriella tillgångar. Han har flera års erfarenhet av att arbeta med varumärkesrätt och varumärkesstrategi, portföljutveckling, branding, och har erfarenhet av arbete med företagshemligheter, marknadsrätt, domännamnsfrågor och digitaljuridik.

Utbildning
Juristexamen, Stockholms universitet (2013)

Anställningar och tidigare positioner

Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2021-)
Attorney at Law, AWA Sweden AB, 2019-2021
Attorney at Law, Bergenstråhle & Partners Stockholm AB, 2019-2019
Trademark Attorney, Groth & Co KB, 2017-2019
Trademark Associate, Groth & Co KB, 2015-2017
Trainee, Groth & Co KB, 2014-2015

Specialområden
Varumärken, företagsnamn, företagshemligheter, domännamn och digitaljuridik.

Branschkompetens

Transport, säkerhet och alarm, kläder, tobak och alkohol, bank, kosmetika

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Associate (jur. kand)
Auktoriserat EU varumärkes- och designombud

Medlemskap
European Communities Trademark Association (ECTA)
SEPAF:s remissgrupp för Övrig IP