Raoul Warnerbring

Associate

Malmö

040 664 44 73

073 082 94 51

Raoul är verksam vid Malmökontoret och arbetar huvudsakligen med upphovsrätt, varumärken, designskydd, patent och immaterialrättstvister.

  • Design och mönster
  • Företagsöverlåtelser
  • Immaterialrätt
  • Immaterialrättstvister
  • Konkurrensrätt
  • Obestånd och finansiering
  • Patent
  • Upphovsrätt
  • Varumärken och företagsnamn

2024-

Associate, Advokatbyrån Gulliksson

2022

Sommarnotarie, Advokatfirman Lindahl

2021

Praktik, Förvaltningsrätten Malmö

2024

Juristexamen, Lunds universitet