Sara Eilert

Jurist

Malmö

040 664 44 00

073 519 59 30

sara.eilert@gulliksson.se

Specialisering
Sara är verksam vid Malmökontoret och arbetar i huvudsak med immaterialrätt, avtalsrätt och tvistlösning. Sara började på Gulliksson år 2019 efter flera års tjänstgöring i allmänna domstolar och hon har därför stor erfarenhet av processrättsliga frågor.

Utbildning
Juristexamen, Stockholms universitet (2013)

Anställningar och tidigare positioner
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2019)
Tingsfiskal, Södertörns tingsrätt (2017-2019)
Hovrättsfiskal, Svea hovrätt (2016-2017)
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (2015-2016)
Biträdande jurist, Roschier Advokatbyrå (2013-2015)

Specialområden
Immaterialrätt, avtalsrätt, processrätt och tvistlösning

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Jurist