Sara Eilert

Advokat, Senior Associate

Malmö

040 664 44 00

073 519 59 30

Sara är verksam vid Malmökontoret och arbetar i huvudsak med immaterialrätt, kommersiell avtalsrätt och tvistelösning.

  • Avtalsrätt
  • Immaterialrätt
  • Kommersialisering av IPR
  • Medie- och marknadsrätt
  • Tvistelösningar och processer

Branschspecifik erfarenhet

  • Handel

2019

Advokatbyrån Gulliksson

2017-2019

Tingsfiskal, Södertörns tingsrätt

2016-2017

Hovrättsfiskal, Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt

2015-2016

Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt

2013-2015

Biträdande jurist, Roschier Advokatbyrå

2013

Jur. kand., Stockholms universitet

  • Sveriges Advokatsamfund