Varumärken – Harmoniserade kriterier för förväxlingsbarhet i EU

Den 2 oktober presenterade OHIM nya kriterier för bedömningen av förväxlingsbarhet mellan vissa varumärken. Den nya praxisen kommer att tillämpas av de flesta av EU:s varumärkesmyndigheter (alla utom Italien) samt dessutom av Island, Norge och Turkiet. Den nya gemensamma praxisen ligger mycket nära den som redan tillämpas av PRV. Svenska användare kommer därmed förmodligen uppleva en större likformighet än tidigare när de ansöker om registrering vid OHIM och i andra av Unionens medlemsstater.

http://www.prv.se/upload/dokument/Varum%C3%A4rke/OHIM/sv_common_communication_cp5.pdf