Gulliksson deltar i JUC:s nätverk om Person- och integritetsskydd

Nätverket JUC samlar personer med stor erfarenhet av personuppgiftshantering både i privat och offentlig verksamhet. Syftet är att genom föreläsningar, diskussioner och samtal utveckla praktiska verktyg för såväl rådgivning som hantering av personuppgifter när den nya Dataskyddsförordningen träder i kraft senvåren 2018.
– Det är en spännande form för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte mellan praktiker som vi förväntar oss mycket av, säger Magnus Friberg, advokat och partner på Gulliksson.    

Gulliksson har stor erfarenhet av hantering av dataintrång, tvister angående personuppgiftsbehandling, policydokument och hur uppgifter lagligen samlas in, bearbetas och används och inte minst en förståelse för värdet av persondata. Det aktiva deltagande i nätverket kommer leda till ett givande utbyte och möjlighet att diskutera allt från krav, it-säkerhetsfrågor, molntjänster och risk- och sårbarhetsanalys.  

– Som affärsjuridisk byrå är vår utgångspunkt juridiken men huvudfokus är alltid affären, och den omfattar även hanteringen av personuppgifter. Nätverket ger möjlighet att förankra kunskapsutbytet i faktiska erfarenheter från olika typer av verksamheter. Min erfarenhet som advokat är att rådgivningen blir mer konkret, effektiv och flexibel när det finns en mångfacetterad kunskapsbank till vilken många bidragit. Inte minst nu, när vi närmar oss en ny situation med ny lagstiftning som rör sig i gränslandet mellan teknologi och juridik, säger Magnus Friberg.

Genom nätverket kommer Gullikssons verksamhetsgrupp med fokus på GDPR att vara än bättre rustade att biträda klienter.  

– När personuppgiftslagen ersätts av den nya Dataskyddsförordningen i maj nästa år blir kraven högre men med rätt hanterat kan även möjligheterna bli större. Som företag kan förändringarna vara en chans att öka förtroendet hos kunder och partners, men det kräver eftertanke, säger Magnus Friberg.

Mer om JUC
JUC är en specialiserad kursverksamhet som ursprungligen etablerades i Danmark 2001. JUC är ledande inom sin bransch på den danska marknaden, avseende kurser och nätverk avsedda för advokater, jurister, revisorer, fastighetsmäklare och en lång rad andra yrkesfolk. Vi genomför årligen arrangemang för över 5.000 deltagare fördelat på 150 olika kurser, 60 nätverk och 10 konferenser i Skandinavien inom drygt 20 kategorier.

Under 2015 etablerades JUC i Sverige och har nu yrkesinriktade juridiska nätverk inom olika rättsområden med drygt 250 svenska nätverksmedlemmar fördelade på 10 nätverk – och fler nätverk är på väg. Med etableringen av JUCs olika nätverk i Sverige, får du en möjlighet att delta i ett välfungerande koncept som radikalt har förändrat juridisk vidareutbildning i Danmark. Läs mer om JUC här.