Gullikssons Åsa Righard ny utskottsmedlem hos International Trademark Association (INTA) 

INTA är en organisation utan vinstintresse som har som uppgift att främja medlemmarnas intressen och verka i samhället som en tillförlitlig och inflytelserik förespråkare för varumärken. I år ansökte fler än 3 400 medlemmar om att få sitta i INTA:s utskott. 
– Att vara en del av INTA är utvecklande. Det är givande och lärorikt att möta yrkesverksamma från hela världen som delar INTA:s fokus på att förespråka varumärkens ekonomiska och samhällsmässiga värde, säger Åsa Righard som kommer sitta med i Emerging Issues Committee 2018-2019.

International Trademark Association (INTA) är en global organisation för varumärkesinnehavare och yrkesgrupper som arbetar med varumärken och immaterialrätt för att främja konsumentförtroende, ekonomisk tillväxt och innovation. Emerging Issues Committee (utskottet för nya frågor) som Åsa Righard har valts till tar upp och förespråkar organisationens ställning till viktiga trender och nya frågor som rör varumärken och inte hanteras i andra utskott. Utskottet lämnar förslag till rekommendationer om ställningstaganden till styrelsen.

Åsa har många års erfarenhet som immaterialrättsjurist med fokus på varumärkesrätt internationellt. Hon är en kunnig rådgivare inom rättighetsstrategier, namnskapningsarbete, domännamnsfrågor, intrångssituationer, samexistensförhandlingar, registrering och användning av varumärkesrättigheter och designrättigheter. Åsa är auktoriserad som varumärkesombud i EU och Australien.

– Jag kommer att bidra med kunskap och erfarenhet och delta i arbetet med att ta fram rapporter och förslag, och framför allt samarbeta med relevanta INTA-utskott och medlemmar för att sprida organisationens budskap. INTA är ett internationellt nätverk som gagnar våra kunder.

Mer om INTA
INTA är den globala organisationen för varumärkesinnehavare och yrkesgrupper som arbetar med varumärken och immaterialrättsliga frågor för att skydda konsumenter och värna rättvis handel. Läs mer om INTA här.