Magnus Dahlman inträder i Advokatbyrån Gullikssons styrelse

Advokat Magnus Dahlman har tillträtt som ledamot i Advokatbyrån Gullikssons styrelse. Magnus är delägare i byrån och specialiserad inom IP och särskilt inom patentprocesser. Magnus är en av Sveriges mest anlitade advokater inom patentprocesser och har uppmärksammats internationellt för sitt arbete. Han har ett antal internationella engagemang inom patentområdet (bl.a. inom AIPPI och som skribent på Kluwer Patent Blog) och är ett av de första ombuden som processat enligt de högaktuella processreglerna för enhetspatent (UPC). Magnus har varit verksam på Advokatbyrån Gulliksson sedan 2017.

Mer om Gullikssons styrelse och ledning
Gullikssons styrelse och managing partner ansvarar för den dagliga ledningen av byrån och träffas regelbundet för att diskutera strategiska frågor och riktlinjer för firman. Verksamheten är uppbyggd kring olika kompetensgrupper indelade efter rättsområden och branscher. Gullikssons organisationsmodell är True Partnership och borgar för laganda och en långsiktig förvaltning av verksamheten. Byråns arbetssätt präglas av att bidra till kunskapsspridning och ett smidigt samarbete mellan byråns anställda, kompetensgrupper och kontor. Denna modell bidrar till att varje klient får tillgång till hela byråns kollektiva erfarenheter och kunskaper och därmed bästa möjliga rådgivning. Mer information om byråns ledning finner ni här.

Magnus Dahlman, Partner
+46 70 597 51 00
magnus.dahlman@gulliksson.se