Vi tar er ut i världen.

För många företag är globalisering och internationalisering en självklar del i verksamheten. För oss på Gulliksson är det en självklarhet att kunna följa våra klienter och stötta deras affärer även utanför landets gränser. Gulliksson har en gedigen erfarenhet av internationella uppdrag. Vi hjälper företag vid etablering utomlands, ger strategiska råd vid avtalsförhandlingar och tvister och utformar komplexa internationella avtal.

Förutom den nära kontakten med patentbyrån Ström & Gulliksson, samarbetar vi även med de främsta advokat- och patentbyråerna runt om i världen. Arbetet med att bygga upp ett eget, och oberoende, globalt nätverk av advokater och varumärkes-, design- och patentombud har pågått sedan företagets tidiga år och är en av våra viktigaste tillgångar. Med hjälp av nätverket kan vi lotsa er rätt i internationella affärer och tvister när vår kompetens behöver kompletteras.

I länder som t.ex. Kina aktualiseras många gånger frågor kring immateriella rättigheter, tvister, tillverkningsavtal och etableringar. De praktiska problemen vad gäller skyddet av immateriella rättigheter, etableringsfrågor och samarbetsavtal varierar mellan olika regioner i samma land och mellan olika länder. Bra kontakt med utvalda partners som är insatta i lokala förhållanden och regelverk är därmed en nödvändighet. Med vårt internationella nätverk kan vi även hjälpa er att överbrygga och hantera kulturella skillnader. En faktor väl så viktig att ta hänsyn till i internationella affärssammanhang.

Våra samarbeten bygger inte på exklusivitet. Det innebär att vi alltid är fria att välja det internationella team av ombud som bästa svarar mot våra uppdragsgivares behov i varje enskild situation. Gulliksson är också anslutet till ett stort antal nationella och internationella organisationer. Det ger oss tillgång till en omfattande kunskapsbas och ytterligare nätverk till nytta för våra klienter.

En lista över några av de viktigaste organisationerna hittar du här:

Sveriges Advokatsamfund
American Bar Association
International Bar Association
Licensing Executives Society International
The Chartered Institute of Patent Agents
European Communities Trade Mark Association
American Intellectual Property Law Association
International Trade Mark Association
Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd
The Institute of Trade Mark Attorneys
The International Association for the Protection of Intellectual Property
MARQUES
Svenska Patentombudsföreningen
Sveriges Patentbyråers Förening
European Practitioners in Intellectual Property
Svensk Form
Stiftelsen för svensk industridesign
Föreningen Svenska Designers