Gulliksson intervjuas

Jens Olsson och Karin Strandberg intervjuas och är delaktiga i bilagan B2B till Dagens industri. Med inriktning på expansion inom byrån och även en kommande flytt av kontoret i Malmö berättar de om arbetet inom advokatbyrån. Läs mer i artikeln.

Till nyheten

Två nya advokater ansluter till Gulliksson

Den 1 september välkomnar Gulliksson advokaterna Cecilia Tholse Rogmark och Finn Stenström till kontoret i Lund. Cecilia, som är medlem i Advokatsamfundet sedan 2007, är specialiserad inom immaterialrätt med särskild expertis på varumärken och upphovsrätt. Hon har även bred erfarenhet av design- och marknadsföringsrättsliga frågor. Cecilia hanterar alla åtgärder inom dessa områden såsom rådgivning, tvister... Läs mer »

Till nyheten

Gulliksson är ny partner till Tillväxt Malmö

Tillväxt Malmös uppdrag är att stödja enskilda företagare så att deras företag växer och därmed skapar nya arbetstillfällen, vilket bidrar till ett bättre Malmö. Målgruppen är företag som har behov av nya nätverk, finansiering och rådgivning i sin tillväxt. Kriterierna för att bli ett Tillväxt Malmöföretag är att företaget ska vilja växa, vara verksamt i... Läs mer »

Till nyheten

Ogillat åtal rörande strandskydd

Genom dom meddelad den 1 juli 2015 frikände Hässleholm tingsrätt ett danskt par som åtalats för brott mot miljöbalkens bestämmelser om strandskydd. Målet rörde återanläggning av en gräsmatta på en strandtomt vid en sjö. Enligt åklagaren innebar åtgärderna ett hindrande av allmänheten och en väsentlig förändring av villkoren för djur- och växtarter. Tingsrätten ansåg inte... Läs mer »

Till nyheten

Gulliksson välkomnar två nya partners

Advokat Karin Strandberg började på vårt kontor i Malmö den 1 juli. Karin, som är medlem i Advokatsamfundet sedan 2004, har bred erfarenhet inom affärsjuridik och är specialiserad på ärenden som rör bolagsrätt och arbetsrätt. Karin förordnas som konkursförvaltare och arbetar även med företagsrekonstruktioner. Hon arbetar också med frågor kring styrelsearbete och är även engagerad... Läs mer »

Till nyheten

Nytt steg mot en ny patent- och marknadsdomstol

I en nyligen presenterad lagrådsremiss presenterar regeringen ett förslag på ny särskild domstol som ska ha exklusiv behörighet för bl.a. immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål. De mål som domstolen ska ha behörighet för fördelas idag på allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol samt Marknadsdomstolen. Det föreslår även att vissa tvistemål med nära samband med immaterialrätten, marknadsrätten samt konkurrensrätten... Läs mer »

Till nyheten

Framgång i vindkraftsmål i Mark- och Miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen i Växjö slog i två avgöranden av den 5 februari 2015 fast att en grupp om fyra vindkraftverk kan byggas i Svalövs kommun. Domen innebär en ändring av Länsstyrelsens tidigare beslut, som överklagades till Mark- och miljödomstolen med hjälp av advokater ingående i Advokatbyrån Gulliksons miljörättsgrupp. Rättegångsteamet består av advokaterna Hans-Anders Odh... Läs mer »

Till nyheten

Patentbesvärsrätten har sagt sitt – Apples butiksinredning är inte möjligt att skydda som registrerat varumärke

I flera år har det multinationella hård- och mjukvaruföretaget Apple Inc. skyddat sin design genom patent, mönsterskydd, varumärke mm. Diskussionen om att skydda själva utseendet i Apples konceptbutik aktualiserades för ett par år sedan då det amerikanska patentverket, USPTO, beviljade butiksdesignen varumärkesskydd som 3D-märke. Apple har sedan dess successivt försökt uppnå motsvarande skydd i EU... Läs mer »

Till nyheten

Rätten att bli glömd prövas nu i Svensk domstol med Advokatbyrån Gulliksson som ombud

I och med EU-domstolens förhandsavgörande i mål C-131/12 (Costeja- målet) fastställdes att sökmotorföretag har ansvar för att skydda individers personuppgifter genom att, under vissa omständigheter, ta bort personuppgifter från sökmotorns index. Detta betecknas ofta som ”rätten att bli glömd. ” Nu prövas för första gången rätten att bli glömd av svensk domstol. En läkare med... Läs mer »

Till nyheten

Förlikning i uppmärksammat mål om varumärkesintrång

Ett effektivt varumärkes- och firmaskydd omfattar inte enbart att inneha skyddsregistreringar vid olika varumärkesmyndigheter. Det krävs också en beredskap av att ta till rättsliga åtgärder vid domstol för att beivra intrång i ens rättigheter. När Purity Vodka uppmärksammade att Absolut Vodka nyttjade det registrerade varumärket och firmanamnet Purity inleddes rättegång både i Sverige och internationellt... Läs mer »

Till nyheten

Ny WIPO-studie om internationellt R&D-samarbete

En nyligen publicerad studie om internationella R&D-samarbeten bidrar med ny och intressant kunskap om hur IP kan föra samman länder i olika stadier av ekonomiskt utveckling. Studien ger exempel på olika typer av forsknings- och utvecklingsområden samt illustrerar aspekter som bidrar till att dessa samarbeten lyckas över tid. Som advokatbyrå ser Advokatbyrån Gulliksson positivt på... Läs mer »

Till nyheten

Gulliksson närvarande och aktiv på JiA-dagarna vid Lunds Universitet

Under Juridiska Föreningen i Lunds arbetsmarknadsmässa för juriststudenter, JiA-dagarna, deltog Advokatbyrån Gulliksson med stor monter där vi tog emot juriststudenter från alla terminer med frågor om rollen som advokat, hur det är att arbeta på affärsjuridisk byrå och vad det innebär att ha ett utpräglat immaterial-,insolvens- och processrättsligt fokus. Vi tackar för möjligheten att träffa... Läs mer »

Till nyheten