Ta chansen att boosta ert EU-varumärke!

Har ni EU-varumärken med ansökningsdatum före den 22 juni 2012?

I samband med att nya varumärkesförordningen i EU träder i kraft får alla som lämnat in sina varumärkesansökningar före den 22 juni 2012 möjlighet att specificera sina varuförteckningar för att skydda de varor och tjänster som varumärket faktiskt används för. Att inte göra någon specificering riskerar att begränsa varumärkets skyddsomfång.

Fönstret för detta är öppet mellan den 23 mars och 24 september 2016. Vi rekommenderar alla varumärkesinnehavare att kontakta oss på Gulliksson för att få hjälp med att gå igenom era EU-varumärken så att vi kan kontrollera om en specificering bör ges in och säkerställa att varumärkena har bästa möjliga skydd.

Tidigare kunde den som ansökte om registrering av ett EU-varumärke definiera bredden av det skydd man önskade genom att ange en sk ”klassrubrik”, alltså den exemplifiering av varor och tjänster som definierar varje klass av varor och tjänster. Varor och tjänster delas in i 45 olika klasser enligt ett särskilt system, Nice-klassificeringen. Angavs en klassrubrik fick man förr ett varumärkesskydd som gällde alla de varor och tjänster som ingick i, eller kunde komma att ingå i, den klassen. Efter ändring i praxis är detta inte längre möjligt, utan varu- och tjänsteförteckningarna för EU-varumärken anses sedan efter den 19 juni 2012 (datum för domen i EU-domstolens mål C-307/10, ”IP translator) bara täcka varu- och tjänsteförteckningarnas bokstavliga betydelse.

Om ni vill veta mer, tveka inte att kontakta någon av våra varumärkesspecialister:

Emma Carlius emma.carlius@gulliksson.se Tel: 046-190520
Åsa Righard asa.righard@gullisson.se Tel: 040-6644479
Cecilia Tholse Rogmark ctr@gulliksson.se Tel: 0735-195950