Jenni Tesfay Hasserius

Advokat, Senior Associate

Malmö

040 664 44 53

073 152 18 56

Jenni Tesfay Hasserius är verksam vid vårt Malmökontor. Hon arbetar med insolvensrätt och bistår advokatbyråns konkursförvaltare i konkursärenden. Hon arbetar även med bolagsrätt, avtalsrätt och tvistelösning.

  • Obestånd och finansiering

2020

Advokatbyrån Gulliksson

2018-2020

Tingstjänstgöring, Malmö tingsrätt och Kronofogdemyndigheten

2017-2018

Praktiktjänstgöring, Sveriges ambassad i Washington D.C.

2016-2017

Asylhandläggare, Migrationsverket

2017

Jur. kand., Lunds universitet

2017

Juris masterexamen i internationella mänskliga rättigheter, Lunds universitet i samarbete med Raoul Wallenberg Institutet

  • Sveriges Advokatsamfund