Jenni Tesfay Hasserius

Jurist

Malmö

040 664 44 53

073 152 18 56

Specialisering
Jenni Tesfay Hasserius är verksam vid Malmökontoret. Hon arbetar med insolvensrätt och bistår advokatbyråns konkursförvaltare i konkursärenden. Hon arbetar även med bolagsrätt, avtalsrätt och tvistelösning.

Utbildning
Juristexamen (LL.M.), Lunds universitet (2017)
Juris masterexamen i internationella mänskliga rättigheter, Lunds universitet i samarbete med Raoul Wallenberg Institutet (2017)

Anställningar och tidigare positioner
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2020-)
Tingstjänstgöring, Malmö tingsrätt och Kronofogdemyndigheten (2018-2020)
Praktiktjänstgöring, Sveriges ambassad i Washington D.C. (2017-2018)
Asylhandläggare, Migrationsverket (2016-2017)

Specialområden
Insolvensrätt, bolagsrätt, avtalsrätt och tvistelösning

Språk
Svenska och engelska

Titlar
Jurist