Jenni Tesfay Hasserius

Advokat

Malmö

040 664 44 53

073 152 18 56

Jenni Tesfay Hasserius är verksam vid vårt Malmökontor. Hon arbetar med insolvensrätt och bistår advokatbyråns konkursförvaltare i konkursärenden. Hon arbetar även med bolagsrätt, avtalsrätt och tvistelösning.

  • Obestånd och finansiering

2020

Advokatbyrån Gulliksson

2018-2020

Tingstjänstgöring, Malmö tingsrätt och Kronofogdemyndigheten

2017-2018

Praktiktjänstgöring, Sveriges ambassad i Washington D.C.

2016-2017

Asylhandläggare, Migrationsverket

2017

Jur. kand., Lunds universitet

2017

Juris masterexamen i internationella mänskliga rättigheter, Lunds universitet i samarbete med Raoul Wallenberg Institutet

  • Sveriges Advokatsamfund