Karl Lindström

Associate

Malmö

040 664 44 68

072 230 44 68

Karl Lindström arbetar huvudsakligen med obeståndsfrågor och bistår advokatbyråns konkursförvaltare i konkursrelaterade ärenden. Vidare arbetar Karl även med tvister och avtalsrätt.

  • Obestånd och finansiering

2023-

Associate, Advokatbyrån Gulliksson

2022-2023

Tingsnotarie, Kalmar tingsrätt

2020-2022

Beredningsjurist, Kronofogdemyndigheten

2019-2020

Skadereglerare, Trygg-Hansa

2019

Juristexamen (LL.M.), Lunds universitet