Niklas Hellsten

Advokat

Stockholm

08 24 93 00

070 622 95 90

Specialisering
Niklas arbetar med affärsjuridiska ärenden och är specialiserad inom immaterialrätt, avtalsrätt och kommersiell tvistelösning. Han hjälper bland annat till med strategier för kommersialisering och skyddande av immateriella rättigheter (patent, varumärken, design och upphovsrätt). Vidare upprättar och förhandlar han regelbundet olika typer av kommersiella avtal rörande exempelvis licensiering, royalty, distribution, samarbeten, aktieägande, företagshemligheter och transaktioner. Dessutom företräder han advokatbyråns klienter i tvister inför domstolar och skiljenämnder.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Stockholms universitet (2012)

Anställningar och tidigare positioner
Advokatbyrån Gulliksson (2014-)
Notarietjänstgöring vid Ångermanlands tingsrätt (2012-2014)

Specialområden
Avtalsrätt, immaterialrätt och tvistelösning

Språk
Svenska och engelska

Titlar
Advokat

Medlemskap
Advokatsamfundet (2018)