Niklas Hellsten

Advokat

Stockholm

08 24 93 00

070 622 95 90

Niklas arbetar med affärsjuridiska ärenden och är specialiserad inom immaterialrätt, avtalsrätt och kommersiell tvistelösning. Han hjälper bland annat till med strategier för kommersialisering och skyddande av immateriella rättigheter (patent, varumärken, design och upphovsrätt). Vidare upprättar och förhandlar han regelbundet olika typer av kommersiella avtal rörande exempelvis licensiering, royalty, distribution, samarbeten, aktieägande, företagshemligheter och transaktioner. Dessutom företräder han advokatbyråns klienter i tvister inför domstolar och skiljenämnder.

  • Avtalsrätt
  • Immaterialrätt
  • Immaterialrättstvister
  • Tvistelösningar och processer

2014

Advokatbyrån Gulliksson

2012-2014

Notarietjänstgöring vid Ångermanlands tingsrätt

2012

Jur. kand., Stockholms universitet

  • Sveriges Advokatsamfund