Niklas Hellsten

Advokat

Stockholm

08 24 93 00

070 622 95 90

Niklas Hellsten ingår i byråns tvistlösningsgrupp och har erfarenhet av tvistlösning inom flera områden, bland annat upphovsrätt, varumärken, företagsnamn, aktieägande, inkråmsförvärv, entreprenad och idrottsrelaterade avtal. Han har agerat ombud i en rad tvister inför svenska allmänna domstolar, patent- och marknadsdomstolarna samt EUIPO. Han har även agerat ombud i svenska och internationella skiljeförfaranden under skiljeregler från olika institut, däribland  SCC, SvFF och CAS.

Han ingår vidare i byråns transaktionsgrupp och biträder klienter vid privata företagsförvärv, avyttringar, rörelseöverlåtelser, omstruktureringar, joint ventures och investeringar i tillväxtföretag (venture capital). Han har erfarenhet av transaktioner inom branscher såsom IT-tjänster, bioteknik och partihandel. Han bistår även med allmän bolagsrättslig rådgivning.

Därutöver bistår han klienter inom ett stort antal branscher med att identifiera, skydda och kommersialisera sina immateriella tillgångar. Hans rådgivning avser bland annat rättighetsstrategier, portföljutveckling, licensiering, överlåtelser, intrångsfrågor, FoU-projekt och andra samarbeten. Han hanterar även frågor om distribution och operationella kommersiella avtal avseende exempelvis tillverkning, köp och leverans, agentur, återförsäljning och strategiska samarbeten.

 • Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • Design och mönster
 • Domännamn
 • Fastighets- och entreprenadrätt
 • Företagshemligheter
 • Företagsöverlåtelser
 • Handelsrätt
 • Idrottsjuridik
 • Immaterialrätt
 • Immaterialrättstvister
 • Investeringar och Transaktioner
 • Kommersialisering av IPR
 • Tvistelösningar och processer
 • Upphovsrätt
 • Varumärken och företagsnamn
 • Venture captital

Branschspecifik erfarenhet

 • Handel
 • IT & Telekom
 • Sport, evenemang och underhållning

2014

Advokatbyrån Gulliksson

2012-2014

Notarietjänstgöring vid Ångermanlands tingsrätt

2012

Jur. kand., Stockholms universitet

 • Sveriges Advokatsamfund
 • SFIR