Niklas Hellsten

Advokat, Senior Associate

Stockholm

08 24 93 00

070 622 95 90

Niklas Hellsten är specialiserad inom immaterialrätt och bistår stora som små klienter med identifiering, skyddande och kommersialisering av immateriella tillgångar. Hans rådgivning tar bland annat sikte på rättighetsstrategier, licensiering och intrångssituationer. Han hanterar även frågor inom näraliggande rättsområden såsom företagshemligheter och sekretess, marknadsrättsliga frågor samt distribution och avtal för agentur, återförsäljning och strategiska samarbeten.

Niklas har vidare bred erfarenhet av tvistlösning och ingår i byråns tvistlösningsgrupp. Han har agerat ombud i en rad olika tvister inför svenska domstolar och i svenska och internationella skiljeförfaranden under skiljeregler från olika institut, däribland SCC, SvFF och CAS.

Niklas ingår dessutom i byråns transaktionsgrupp och har erfarenhet av såväl allmän bolagsrättslig rådgivning som privata företagsförvärv, rörelseöverlåtelser och investeringar i tillväxtföretag (venture capital).

 • Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • Företagsöverlåtelser
 • Immaterialrätt
 • Kommersialisering av IPR
 • Tvistelösningar och processer
 • Venture capital

Branschspecifik erfarenhet

 • Handel
 • IT & Telekom
 • Sport, evenemang och underhållning

2014

Advokatbyrån Gulliksson

2012-2014

Notarietjänstgöring vid Ångermanlands tingsrätt

2012

Jur. kand., Stockholms universitet

 • Sveriges Advokatsamfund
 • SFIR – Svenska föreningen för immaterialrätt
 • SFU – Svenska föreningen för upphovsrätt