Gullikssons Cecilia Tholse Rogmark intervjuas i senaste upplagan av tidningen Advokaten

Gullikssons Cecilia Tholse Rogmark, specialiserad inom idrottsjuridik, intervjuas i senaste upplagan av tidningen Advokaten, Cecilia intervjuas bland annat om sitt starka engagemang i föreningslivet och då speciellt inom hästsporten. Läs hela artikeln här!