Konjunkturen viker – här ger Gulliksson några enkla steg för att undvika en finansiell kris i ditt företag

Gulliksson har lång och omfattande erfarenhet av rådgivning inom konkurs-, likvidations- och rekonstruktionsförfaranden. Vi har ett kompetent team av medarbetare som dagligen arbetar med att hitta bästa lösningen i varje sådan situation på snabbast möjliga sätt. Viktiga steg att följa är:

 • Ta (tillbaka) kontrollen över ekonomin
  När ekonomin viker nedåt så finns det alltid företag som drabbas. Ditt företag behöver inte alltid gå med vinst, men du behöver tillgång till kapital för att verksamheten ska klara av en förlust eller en omställningsperiod. Än viktigare är det att ha ett positivt kassaflöde, d.v.s. att inbetalningarna är större än utbetalningarna, över tid. Om du märker att kassaflödet utvecklas negativt kan du försöka omförhandla eventuella krediter och förhandla om bättre priser hos dina leverantörer. Var medveten om vilka kostnader som är nödvändiga – gör dig av med med fasta kostnader som inte bidrar till intäkterna i samma mån som de kostar.
 • Planera din verksamhet
  För att skapa det positiva kassaflöde som verksamheten behöver bör du med god framförhållning planera din verksamhet och löpande följa upp ekonomin. Det kan låta självklart men det är viktig faktor för att lyckas. Tveka inte inför att göra förändringar i ditt bolags affärsidé. Vad är det egentligen marknaden och kunderna vill ha idag och vad vill de ha imorgon? Fundera på om du behöver göra förändringar i din affärsmodell redan nu. Var objektiv och kritisk och tveka inte att ifrågasätta om företaget har en hållbar affärsidé.
 • Håll ordning på tidsfrister och rutiner
  Styrelsen ansvarar för att bolaget följer lagar och regler. Detta ansvar blir extra viktigt när ekonomin i företaget börjar gå dåligt. Ger bolaget in årsredovisning eller skattedeklarationer för sent löper man risk att drabbas av onödiga kostnader. För dig som styrelseledamot kan detta även leda till en ökad risk för personligt betalningsansvar för skulderna och i värsta fall riskerar du att göra dig skyldig till brott. Etablera därför tydliga rutiner för hur bokföring, betalningar och styrelsearbete ska skötas och var medveten om gällande lag – t.ex. aktiebolagslagens kapitaltäckningsregler och låneförbud – som kan ha stor betydelse för styrelsen i en obeståndssituation.
 • Välj dina kunder och leverantörer med omsorg
  Om ditt företag är beroende av någon enstaka stor kund ökar dina risker. Detsamma kan även gälla om bolaget till stor del är beroende av en viss leverantör. Se därför till att faktiskt välja dina kunder och leverantörer med omsorg. Kommunikation är nyckeln. Sätt dig in i dina kunders verksamhet, det kan hjälpa dig att planera din egen verksamhet och minska dina risker. Var uppmärksam om en kund vill köpa på kredit – särskilt om kunden är ny eller om det rör sig om stora summor. Förlita dig inte på löften om betalningsförmåga utan undersök kundens kreditvärdighet. Ska du göra ett större inköp – kanske en maskin – bör du göra detsamma och noga överväga betydelsen av avtalsvillkoren innan du skriver på.
  Glöm inte heller bort att utvärdera affärsmässigheten i dina avtal. Gå igenom bolagets kund- och leverantörsavtal och bedöm om de faktiskt fortfarande är lönsamma för företaget. Ju snabbare du identifierar affärsrelationer som inte tillför bolaget tillräcklig avkastning eller andra fördelar i förhållande till sin kostnad eller risk kan du överväga att försöka omförhandla eller lämna dessa avtal. Att förhandla, omförhandla och formulera avtal kan vara svårt. Att ta hjälp av en kunnig och erfaren rådgivare kan minska risken för att bolaget ingår ett avtal som kanske medför onödiga risker eller kostnader för verksamheten.
 • Inse att du inte kan vara bäst på allt – kontakta en rådgivare i tid
  Kommunicera – det är den första regeln om ditt bolag skulle drabbas av ekonomiska problem. Se till att ha en god kontakt med din bank, hyresvärd och dina största leverantörer och kunder. Prata med din bokförare och revisor. De kan vara till stöd och hjälp både för dig och för bolaget.
  Den andra regeln är att ta av skygglapparna och våga ta tag i problemen i tid! Tiden är en mycket viktig faktor och även om det kan kännas svårt har du allt att vinna på att agera i tid. Du kan lockas att investera mer privat kapital i bolaget – eller i värsta fall skuldsätta dig själv – i syfte att hålla ett sjunkande skepp flytande. Som sagt riskerar du även att drabbas privat om du driver företaget vidare trots att mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat eller om företaget hamnar efter med betalning av skatter och avgifter.
  Tveka därför inte att ta kontakt med en erfaren rådgivare för att diskutera problemen som ditt företag står inför. Ofta finns det något att göra, bara du tar hjälp i tid.

Gulliksson erbjuder löpande stöd och rådgivning
Vi på Advokatbyrån Gulliksson har stor erfarenhet av att bistå företag med rådgivning, både när ekonomin i företaget går bra och när den krisar. Våra medarbetare kan bistå med råd inom ett brett område av finansierings-, omstrukturerings- och obeståndsrelaterade frågor. Ju tidigare du tar kontakt för att få hjälp med företagets problem desto fler åtgärder kan vidtas och ofta går det att hitta lösningar som du kanske inte själv kan se. Om ditt företag redan har drabbats av betalningssvårigheter kan kanske en företagsrekonstruktion hjälpa bolaget omstrukturera sin verksamhet för att på sikt kunna vända förlust till vinst. Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal eller möte där vi tillsammans kan diskutera de alternativ som kan vara aktuella i just din situation.

Om ditt företag inte kan betala sina löpande kostnader i den takt de förfaller bör du noga överväga om du faktiskt ska fortsätta verksamheten. I slutändan kan det vara nödvändigt att inse att den bästa lösningen är att försätta bolaget i konkurs. Enligt vår erfarenhet kan en konkurs dessutom upplevas som en lättnad efter att ha kämpat med ett krisande företag. Det är viktigt att veta att bara för att ditt bolag försätts i konkurs behöver det inte alls betyda att du har misslyckats eller att du inte kan fortsätta som entreprenör.  Se det istället som en erfarenhet som du kan dra nytta av i framtiden.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Karin Strandberg, partner och konkursförvaltare
070 819 06 52
karin.strandberg@gulliksson.se

Simon Henderson, partner och konkursförvaltare
070 580 85 00
simon.henderson@gulliksson.se

Håkan Hallström, advokat och konkursförvaltare
076 724 40 02
hakan.hallstrom@gulliksson.se

Glenn Brorström, advokat, konkursförvaltare och senior rådgivare
070 591 44 41
glenn.brorstrom@gulliksson.se

Felix Runer
Jurist

Sara Eilert
Jurist

Elin Odebo
Jurist