Anbudsunderlag Recilio Scandinavia AB

Recilio Scandinavia AB, 559287-1320, (”Bolaget”) har försatts i konkurs vid Lunds tingsrätt den 27 mars 2024 och advokat Håkan Hallström har förordnats till konkursförvaltare. Bolaget har utvecklat en innovativ virtuell SaaS-plattform (Software as a Service plattform) som hjälper organisationer att framgångsrikt främja medarbetares hälsa. Plattformen innehåller digitala skräddarsydda hälsofrämjande program med vilka det blir enkelt att genomföra riktade insatser i enlighet med lagstadgade krav. Programmen ger chef och HR tillgång till alla metoder och verktyg de behöver för att förbättra arbetsmiljön självständigt och internt.

För konkursboets räkning infordras anbud på rörelsen.

Skriftliga anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 30 april 2024 kl. 12.00. Fri prövningsrätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.

Anbudsunderlaget framgår av länkarna nedan. För mer information eller vid frågor vänligen kontakta Felix Carlsson.

Anbudsunderlag Recilio

Bilaga 1 – ÅR 2023-12