Förbered er med ansökan avseende korttidsarbete nu

Förbered er med ansökan avseende korttidsarbete nu. Se till att ha avtal med de anställda avseende korttidsarbete klara. För det fall ni har kollektivavtal skall korttidsarbete ha stöd i centrala eller lokala kollektivavtal.

Regeringen har kommit med nya förslag avseende olika former åt stöd åt företag som pressas hårt på grund av Corona-virusets spridning. Det är viktigt att ständigt uppdatera sig och ta reda på vad ni företagare har för stöd som kan utnyttjas i denna situation och se till att rätt åtgärder vidtas för att erhålla stöd.

Då det är fråga om nya regelverk kan det vara svårt att med säkerhet veta vilka krav som ställs för att ha rätt att erhålla föreslagna stöd. Vi på Gulliksson följer detta löpande för att kunna ge rätt råd på vägen. Tveka inte att kontakta oss för rådgivning.

Korttidsarbete
Sedan tidigare har regeringen beslutat om korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, vilket innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att arbetsgivare behöver säga upp personen. Det betyder möjligheter att minska den anställdes arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Följande villkor ska bl.a. vara uppfyllda:

  • Arbetsgivaren ska kunna visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara av de utmaningar som är en följd av covid-19. Svårigheterna ska vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.
  • Arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader.
  • Arbetsgivaren ska inte vara föremål för företagsrekonstruktion eller vara på obestånd. Vidare skall inte heller skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning föreligga.
  • Arbetsgivaren ska göra det sannolikt att man har för avsikt att återgå till ordinarie arbetstider efter perioden med korttidsarbete.

Stödet kan arbetsgivare få i sex månader med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.

Stödet kan sökas från och med 7 april 2020 på tillvaxtverket.se. Det kommer gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020.

Vi på Gulliksson har fått ett flertal frågor från våra kunder när det gäller konsekvenser av spridningen av Corona-viruset covid-19 och hur det påverkar den dagliga verksamheten hos våra kunder. Vi har på Gulliksson lång och omfattande erfarenhet av rådgivning inom arbetsrätt och vi följer utvecklingen och arbetar med strategier och juridisk rådgivning för våra kunder vad gäller deras verksamheter som påverkas av utvecklingen i samhället.

Kontakta vår advokat och partner Karin Strandberg om ni vill få arbetsrättslig rådgivning.

Karin Strandberg, partner och advokat
070 819 06 52
karin.strandberg@gulliksson.se