Gulliksson är samarbetspartner till NU: Nolla Utanförskapet

NU: Nolla Utanförskapet är en organisation som arbetar för att motverka segregation i samhället och socialt utanförskap genom att bygga broar och erbjuda stöd, mentorer men framförallt förebilder till ungdomar som bor i utsatta områden i Sverige.

 ”Det känns fantastiskt att få vara en del i det mycket angelägna arbete som NU: Nolla Utanförskapet driver. Resultaten från den inledande verksamheten i Stockholm är imponerande och det kändes som en självklarhet att få ta aktiv del i verksamheten nu när den kommer till Malmö. För en ledande advokatbyrå som Gulliksson känns det angeläget att hjälpa nästa generations innovatörer och jurister att få en god start”, säger advokat Magnus Dahlman.

Verksamheten startar till hösten och kommer bl.a. att innefatta läxhjälpsverkstad särskilt för ungdomar som studerar gymnasieprogram med inriktning samhällskunskap och juridik hos Gulliksson samt andra företag i Malmöområdet. Juridikverkstadens grundtanke är att erbjuda dessa elever läxhjälp på arbetsplatsen men också möjligheten att få en inblick i branschen och knyta värdefulla kontakter.

”Det vi gör är väldigt praktiskt inriktat och vi öppnar dörren där gapet är som störst. Genom NU:s läxverkstäder skapas positiva spiraler för ungdomarna, ett första steg in till arbetslivet när de etablerar sig på arbetsmarknaden efter studierna” säger Sanna Wolk som är medgrundare av NU: Nolla Utanförskapet