Gullikssons Magnus Dahlman – medförfattare i unik publikation om gemenskapsmönster och gemenskapsvarumärken

Gullikssons Magnus Dahlman är medförfattare i det tyska förlaget C H Becks verk i två volymer med den första engelskspråkiga kommentaren till förordningarna om gemenskapsmönster och gemenskapsvarumärken. Välskrivna verk av central betydelse och kunskapsspäckade och unika publikationer av stor relevans för alla som arbetar med varumärken. Så beskrivs Hasselblatt (ed.) Community Trade Mark Regulation – A Commentary och Hasselblatt (ed.) Community Design – A Commentary.
– Kommentarerna ger en lättillgänglig och omfångsrik genomgång som borde intressera bolagsjurister och advokater, men också rättighetshavare som arbetar med mönster- och varumärkesrätt, säger Magnus Dahlman, advokat hos Gulliksson och den enda svensken av bokens utvalda medförfattare.

Den systematiska översikten över de olika bestämmelser i förordningarna och en lättillgänglig sammanfattning om hur det fungerar i praktiken i alla de nuvarande medlemsstaterna i Europeiska unionen gör publikationerna till både läsvärda och praktiskt uppslagsverk.

Helikopterperspektiv och kunskapsspridning

– Böckerna omfattar en heltäckande presentation av europeisk och nationell lagstiftning med fördjupande och förklarande kommentarer av experter inom området. De är unika på så sätt att de faktiskt är de första engelskspråkiga kommentarerna av dessa centrala förordningar på immaterialrättens område. Trots att förordningarna för gemenskapsformgivningar och gemenskapsvarumärken trots att är så pass central lagstiftning inom EU så saknades detta tidigare, berättar Magnus Dahlman.

Flera kapitel redogör för konkreta exempel och olika tillämpningar.

– Den expertgrupp med Gordian Hasselblatt och Verlag C H Beck i spetsen som tog initiativet och såg till att förverkliga publikationerna gör det inte utifrån ett synsätt som inte bara är akademiskt utan kanske primärt praktiskt. Själv har jag som målsättning att ge ett helikopterperspektiv på hur man ska gemenskapsformgivningar och gemenskapsvarumärken passar in i den svenska civilprocessen. Jag lyfter frågeställningar kring vilka problem som finns, förhållanden till andra närliggande lagregler i svensk lag som kan kombineras eller annars påverka gemenskapsrättigheterna men även frågor som rör kostnader och handläggningstider, säger Magnus Dahlman.

Inför den andra utgåvan kommer Magnus Dahlman att förtydliga de förändringar som skett i Sverige inte minst på grund av den Patent- och marknadsdomstolen som inrättades den 1 september 2016. Som en del av Stockholms tingsrätt handlägger den i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.

– Det är lärorikt även för mig att tratta ner exakt vad som är signifikant kring processföring i Sverige och samarbetet kring boken ger mig inblick i synsätt och arbete i andra länder.

Hasselblatt (ed.)
Community Trade Mark Regulation – A Commentary

Community Design – A Commentary