Gullikssons partner Karin Strandberg föreläser om arbetsrätt i vår

Juridisk rådgivning är av största vikt för att de arbetsrättsliga frågorna hanteras på ett korrekt och så tydligt sätt som möjligt. Stor kunskap om detta har Gullikssons Karin Strandberg som i vår föreläser om arbetsrätt
– Vi har ett omfattande arbetsrättsligt regelverk i Sverige och ofta är HR-frågor komplexa med mycket att ta hänsyn till. Att behandla medarbetare med respekt och omtanke gynnar dessutom i slutändan företaget.

Anställningar, uppsägningar, löpande arbetsmiljöfrågor och rehabilitering – medarbetare som behandlas korrekt och med respekt gör alltid ett bättre arbete, berättar Karin Strandberg som har lång och omfattande erfarenhet av att arbeta med arbetsrätt och hjälpa företag med frågor kring anställningar.

–  Alla företag är unika och det gäller att alltid göra avvägningar och ge individuellt anpassad rådgivning åt varje företag, säger Karin Strandberg som ser fram emot att delta på vårens HRForum i Malmö.

HRForum är speciellt riktat till personer som arbetar inom just HR för att ge dem möjlighet att ta upp aktuella ämnen, bli inspirerad och dela med sig av sina lärdomar som passar varje företag. Under föreläsningen som äger rum i februari kommer Karin Strandberg lyfta de frågor hon ofta får svara på och bistå företag med kunskap kring arbetsrätt.

– Förutom anställningar och uppsägningar krävs det ofta juridisk hjälp vid omorganisationer, företagsöverlåtelser, hantering av konkurrens- och sekretessfrågor och arbetsmiljöfrågor i stort.

Gulliksson har lång och omfattande erfarenhet av rådgivning inom arbetsrätt. Förutom att vara behjälplig vid anställningars ingående och avslut biträder vi arbetsgivare vid förhandlingar med arbetstagarorganisationer och vid arbetsrättsliga processer i domstol och skiljeförfarande. Vi hanterar även frågor vid driftsinskränkningar och företagsöverlåtelser, incitaments- och bonusprogram samt konkurrens- och lojalitetsfrågor.

Varmt välkommen att kontakta Karin Strandberg om du är intresserad av rådgivning inom arbetsrätt

Karin Strandberg, Partner
070-819 06 52
karin.strandberg@gulliksson.se

Mer om HRforum
HRForum vänder sig uteslutande till dig som arbetar med HR-frågor och grupperna finns i Stockholm, Malmö och Helsingborg. Att delta i HRForum är helt kostnadsfritt och HR-bloggen som du kan läsa här belyser intressanta frågor och ämnen gällande HR och rekrytering.