Konkursanbud Motsats Furniture AB

Motsats Furniture AB, 559313‐0502, (”Bolaget”) har försatts i konkurs vid Lunds tingsrätt den 13 februari 2024 och advokat Karin Strandberg har förordnats till konkursförvaltare. Bolaget har bedrivit design och utveckling av en transformerande skrivbordsstol med produktnamnet ”Zero Da Vinci”. Bolaget har tagit fram en prototyp av produkten och underlag för tillverkning av prototypen.

För konkursboets räkning infordras anbud på rörelsen.

Skriftliga anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 10 april 2024. Fri prövningsrätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.

Anbudsunderlaget framgår av länkarna nedan. För mer information eller vid frågor vänligen kontakta Felix Carlsson.

Anbudsunderlag

Bilaga 1