Jessika Skargren

Specialist Counsel, Advokat

Lund

046 19 05 20

073 519 59 20

Jessika Skargren är specialiserad på tvistelösning och arbetar inom flera branscher och rättsområden. Som domarutbildad är hon väl insatt i processrättsliga och bevisrättsliga frågor. Som advokat ger hon juridisk rådgivning vid hotande tvister, förhandlar fram förlikningslösningar och agerar ombud vid domstol. Hon ansvarar för Gullikssons Tvistlösningsgrupp som syftar till kunskapsöverföring inom byrån.

 • Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • Design och mönster
 • Handelsrätt
 • Immaterialrätt
 • Immaterialrättstvister
 • Patent
 • Tvistelösningar och processer
 • Upphovsrätt
 • Varumärken och företagsnamn

2022

Advokat, Advokatbyrån Gulliksson

2019-2021

Jurist, Advokatbyrån Gulliksson

2018-2019

Hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge

2017-2018

Tf. hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge

2015-2017

Tingsfiskal, Helsingborgs tingsrätt

2014-2015

Hovrättsfiskal, Hovrätten över Skåne och Blekinge

2012-2014

Tingsnotarie, Norrköpings tingsrätt

2012

Jur. kand., Stockholms universitet

 • Sveriges Advokatsamfund
 • SYF (Förening för yngre jurister i södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning)
 • Tvistlösning i Domstol (TiD)