Jessika Skargren

Advokat

Lund

046 19 05 20

073 519 59 20

Specialisering
Jessika har en bakgrund som domare och har stor erfarenhet av processrättsliga frågor. Hon fokuserar särskilt på de processuella aspekterna som kan bli aktuella i våra ärenden.

Utbildning
Juristexamen (jur. kand.), Stockholms universitet (2012)

Anställningar och tidigare positioner
Advokat, Advokatbyrån Gulliksson (2022-)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2019-2021)
Hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge (2018-2019)
Tf. hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge (2017-2018)
Tingsfiskal, Helsingborgs tingsrätt (2015-2017)
Hovrättsfiskal, Hovrätten över Skåne och Blekinge (2014-2015)
Tingsnotarie, Norrköpings tingsrätt (2012-2014)

Specialområden
Tvistelösning, processrätt, avtalsrätt, immaterialrätt

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat

Medlemskap
SYF (Förening för yngre jurister i södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning)
Tvistlösning i Domstol (TiD)