Jessika Skargren

Advokat

Lund

046 19 05 20

073 519 59 20

Jessika har en bakgrund som domare och har stor erfarenhet av processrättsliga frågor. Hon fokuserar särskilt på de processuella aspekterna som kan bli aktuella i våra ärenden.

  • Immaterialrätt
  • Immaterialrättstvister

2022

Advokat, Advokatbyrån Gulliksson

2019-2021

Jurist, Advokatbyrån Gulliksson

2018-2019

Hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge

2017-2018

Tf. hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge

2015-2017

Tingsfiskal, Helsingborgs tingsrätt

2014-2015

Hovrättsfiskal, Hovrätten över Skåne och Blekinge

2012-2014

Tingsnotarie, Norrköpings tingsrätt

2012

Jur. kand., Stockholms universitet

  • Sveriges Advokatsamfund
  • SYF (Förening för yngre jurister i södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning)
  • Tvistlösning i Domstol (TiD)