Jessika Skargren

Jurist

Lund

046 19 05 20

073 519 59 20

jessika.skargren@gulliksson.se

Specialisering
Jessika har en bakgrund som domare och har stor erfarenhet av processrättsliga frågor. Hon fokuserar särskilt på de processuella aspekterna som kan bli aktuella i våra ärenden.

Utbildning
Juristexamen (jur. kand.), Stockholms universitet (2012)

Anställningar och tidigare positioner
Biträdande jurist, Advokatfirman Gulliksson (2019–)
Hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge (2018–2019)
Tf. hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge (2017–2018)
Tingsfiskal, Helsingborgs tingsrätt (2015–2017)
Hovrättsfiskal, Hovrätten över Skåne och Blekinge (2014–2015)
Tingsnotarie, Norrköpings tingsrätt (2012–2014)

Specialområden
Tvistelösning, processrätt, avtalsrätt, immaterialrätt

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Jur. kand.

Medlemskap
SYF (Förening för yngre jurister i södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning)