Jessika Skargren

Advokat

Lund

046 19 05 20

073 519 59 20

jessika.skargren@gulliksson.se

Specialisering
Jessika har en bakgrund som domare och har stor erfarenhet av processrättsliga frågor. Hon fokuserar särskilt på de processuella aspekterna som kan bli aktuella i våra ärenden.

Utbildning
Juristexamen (jur. kand.), Stockholms universitet (2012)

Anställningar och tidigare positioner
Advokat, Advokatbyrån Gulliksson (2022-)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2019-2021)
Hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge (2018-2019)
Tf. hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge (2017-2018)
Tingsfiskal, Helsingborgs tingsrätt (2015-2017)
Hovrättsfiskal, Hovrätten över Skåne och Blekinge (2014-2015)
Tingsnotarie, Norrköpings tingsrätt (2012-2014)

Specialområden
Tvistelösning, processrätt, avtalsrätt, immaterialrätt

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat

Medlemskap
SYF (Förening för yngre jurister i södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning)
Tvistlösning i Domstol (TiD)