Webbinarium: Grundläggande arbetsrätt för företagare med anställda

I samarbete med Tillväxt Malmö håller partner Karin Strandberg ett webbinarium om arbetsrätt den 11 maj.

Den svenska arbetsrätten är ett detaljerat regelverk som kan tyckas snårigt att ha koll på. Arbetsrätten ställer krav på dig som företagare med anställda och det är viktigt att ha grundläggande kunskap när det gäller olika anställningsfrågor.

Under webbinariet kommer Karin att gå igenom reglerna kring anställningsavtal, anställningsformer och uppsägning.

Karin kommer även att gå igenom grunderna i LAS (lagen omanställningsskydd), MBL (medbestämmandelagen), när man som arbetsgivare får fråga om medlemskap i fackförbund, i vilka lägen man måste påkalla förhandling samt vilka regler som gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.

Läs mer på https://www.tillvaxtmalmo.se/

Arbetsrätt - Advokat Karin Strandberg
Karin Strandberg, Partner