Anbudsunderlag Förvaltnings AB Krikon i konkurs

Förvaltnings AB Krikon, 556212-1367, (”Konkursbolaget”) försattes den 6 mars 2024 i konkurs av Malmö tingsrätt. Advokaten Simon Henderson, Advokatbyrån Gulliksson, förordnades samma dag till konkursförvaltare.

Konkursbolaget, som har varit moderbolag till ett antal entreprenadbolag, har vid konkursutbrottet varit ägare till aktier i flera bolag. Konkursförvaltningen har beslutat att bjuda ut aktierna dotter- och intressebolagen till försäljning.  Anbudet avser aktier i följande intresse- och dotterbolag:

W2 Entreprenad AB, 556522-2329
OE Bygg AB, 556583-3901
AMFI Fastigheter AB, 556928-1065

Anbud infordras härmed på Konkursbolagets aktier i ovan bolag. Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren till handa senast den 10 juni 2024 på e-post simon.henderson@gulliksson.se. Fri prövningsrätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.

Anbudsunderlaget jämte bilagor framgår av länkarna nedan. För mer information eller vid frågor vänligen kontakta Felix Runer (felix.runer@gulliksson.se).

Bilaga 1 BR W2 Entreprenad AB
Bilaga 2 RR W2 Entreprenad AB
Bilaga 3 BR OE BYGG 2024
Bilaga 4 RR OE Bygg 2024
Bilaga 5 BR 2024 AMFI Fastighter
Bilaga 6 RR AMFI Fastigheter 2024 Anbudsunderlag