Är artificiella influencers framtidens marknadsföring? Vikten av annonsmärkning!

Influencer marketing tar större och större plats i företagens marknadsföring. En influencer har ofta stor påverkan på sina följare och publicerar dagligen innehåll som inspirerar. För att upprätthålla följarnas förtroende krävs det dock transparens.

Företag vill idag nå ut och skapa en närmre relation till specifika målgrupper och väljer därför ofta att marknadsföra sina varor eller tjänster genom influencers sociala mediekanaler. Det är dock få influencers som på ett korrekt sätt annonsmärker sitt innehåll. Influencers utmanas nu dessutom av robotar. Artificiella influencern @lilmiquela har över 1,5 miljoner följare på Instagram och Isabella Löwengrip bygger sociala medie-kloner av sig själv. Vi förutspår att den nya trenden kommer medföra större krav på transparens.

Funderar ditt företag på att använda en influencer i er marknadsföring? Se till att undvika badwill och inkludera en instruktion om annonsmärkning. Kravet på annonsmärkning gäller även vid pressutskick. En annonsmärkning ska framgå tydligt och omedelbart samt ange vem som är avsändaren, dvs. vilket företags produkter eller tjänster det är som marknadsförs.

Er instruktion till influencern bör ange att innehåll ska märkas:

  • ”Annons”/”Reklam”/med Instagrams egna annonsmärkning först i inlägget,
  • ”Detta är reklam i samarbete med [**]” i början av inlägget,
  • särskilj gärna inlägget från övriga inlägg genom att använda ett annat typsnitt eller bakgrundsfärg, och
  • avsluta inlägget med att ange ”Annons”/”Reklam” samt avsändaren igen, t.ex. genom att använda #reklam #gulliksson.

Vid användning av Instagrams annonsmärkning i samband med inlägg eller story kan ni dessutom ta del av data direkt.

För det fall annonsmärkning inte görs på korrekt sätt kan både ni och er influencer, utöver att ådra er badwill, göras ansvariga enligt marknadsföringslagen.

Om ni har frågor angående annonsmärkning får ni gärna höra av er till Gullikssons Emelie Rexelius.