Arbetsrättsliga konsekvenser som följd av Corona-viruset

Vi på Gulliksson har fått ett flertal frågor från våra kunder när det gäller konsekvenser av spridningen av Corona-viruset covid-19 och hur det påverkar den dagliga verksamheten hos våra kunder. Vi har på Gulliksson lång och omfattande erfarenhet av rådgivning inom arbetsrätt och vi följer utvecklingen och arbetar med strategier och juridisk rådgivning för våra kunder vad gäller deras verksamheter som påverkas av utvecklingen i samhället.

Regeringen arbetar med olika former åt stöd åt företag som pressas hårt på grund av Corona-virusets spridning. Information har delgivits från regeringen om förslag till ekonomiskt stöd från staten vid korttidspermittering.

Syftet med denna nya reglering är att underlätta för företag genom att sänka lönekostnaderna samtidigt som permitterade arbetstagare får upp ca 90 procent av lönen. Arbetstidsminskning har fördelats på tre fasta nivåer, 20, 40 och 60 procent med en löneminskning för de anställda om 4,6 respektive 7,5 procent. Samtidigt minskar företagets arbetskraftskostnader med ca 19, 36 eller 53 procent. Staten står för resterande del av kostnaden. Taket för inkomststödet begränsas dock till 44 000 kr i månaden. Reglerna träder i kraft i den 7 april 2020 men ska kunna tillämpas från den 16 mars och gäller under hela 2020.

Regeringen har ännu inte meddelat hur företag ska ansöka om stöd för korttidspermittering men kommer att göra detta inom kort. Regeringen har dock aviserat att stödet endast ska lämnas i särskilda fall och att arbetsgivaren kommer behöva ge in en välmotiverad och förhållandevis detaljerad ansökan (sannolikt kommer det krävas detaljerade uppgifter om både behovet och de anställda).

Vidare har regeringen föreslagit att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj.

Viktiga saker att fundera över och hantera:

  • Arbetsmiljöaspekter. Riskbedömning måste ske avseende arbetsmiljön för att se över vilka risker de anställda har när de utför sina arbetsuppgifter för att utsättas för Corona-viruset. Vidare måste du som arbetsgivare arbeta och verka för att minska spridningen och skydda anställda.
  • De ekonomiska konsekvenser som Corona-virusets spridning kan medföra som t.ex minskad omsättning eller uteblivna leveranser, kan innebära att du som företagare måste hålla nere kostnader och därmed säga upp personal. Vidare kan det vara bra att se över vilken typ av anställningar som de anställda har för att överväga förändringar. Det är bra att agera i tid och planera för organisatoriska förändringar.

Kontakta vår advokat och partner Karin Strandberg om ni vill få arbetsrättslig rådgivning.

Karin Strandberg, partner och advokat
070 819 06 52
karin.strandberg@gulliksson.se