Domare för Unified Patent Court har utsetts

Ett av syftena med den nya enhetliga patentdomstolen är att domar med hög kvalitet snabbt ska kunna avkunnas. För att nå detta mål har ett viktigt steg varit att rekrytera och utbilda patentdomare. Dessa kommer att vara såväl juridiskt kvalificerade som tekniskt kvalificerade domare. Den 19 oktober bekräftade Unified Patent Court utnämningen av totalt 85 domare (34 juridiskt kvalificerade domare och 51 tekniskt kvalificerade domare) samt sammansättningen av dess presidium.

Domarna måste ha erfarenhet från patenttvister, vara medborgare i en medlemsstat samt ha goda kunskaper i minst ett av de officiella språken vid det Europeiska patentverket (EPO).

Varje panel i UPC ska ha en multinationell sammansättning, och de juridiskt kvalificerade domarna måste uppfylla de krav som ställs i en medlemsstat.

De tekniskt kvalificerade domarna måste vara sakkunniga inom ett specifikt teknikområde samt besitta belagd kunskap om civilrätt och förfaranden som är relevanta för patenttvister.

Det finns också regler som styr hur många domare som ska tillsättas en lokal eller regional avdelning av domstolen. Om en lokal eller regional avdelning förväntas ta emot färre än 50 mål årligen kommer det att finnas en lokal domare och två domare ifrån länder med stor erfarenhet av patentmål. I praktiken innebär detta att de lokala avdelningarna i Tyskland, Frankrike, Italien och Nederländerna kommer att ha två lokala domare, och att sammansättningen vid övriga avdelningarna utanför dessa länder kommer att vara en lokal domare och två utländska domare där de senare utses från en lista.

Regionala avdelningar kommer att bestå av två lokala domare från de länder som tillsammans bildar den regionala avdelningen och en domare som utses utanför regionen.

En part kan begära att en ytterligare, tekniskt kvalificerad domare med lämpliga kvalifikationer tillsätts av domstolens ordförande till en lokal eller regional avdelningspanel.

Ur ett regionalt och svenskt perspektiv är följande utnämningar anmärkningsvärda:
Ingeborg Simonsson (SE) – Appellationsdomstol
Stefan Johansson (SE) – Regionala nordisk-baltiska avdelningen (EE, LT, LV, SE)
Anders Max Hansson (SE) – Tekniskt kvalificerade domare
Patrik Rydman (SE) – Tekniskt kvalificerade domare

Läs artikeln från UPC här.

Read the above article in English here!

Varmt välkommen att läsa våra tidigare publicerade artiklar:
Preliminary date set for the start of the UPC
The road ahead for reaching the Unitary Patent
The Unitary Patent system: Opting out – a decision to start considering
UP and UPC are about to happen (again)

Vill du veta mer om UP och UPC? Kontakta:

Magnus Dahlman, Partner
+46 70 597 51 00
magnus.dahlman@gulliksson.se
Jens Olsson, Partner
+46 70 566 76 99
jens.olsson@gulliksson.se