Preliminärt datum satt för start av den Enhetliga patentdomstolen

Enligt den senaste uppdateringen från det förberedande arbetslaget för den Enhetliga patentdomstolen (Unified patent Court, UPC) är nu det preliminära datumet för öppnandet av domstolen satt till den 1 april, 2023.

Med det uttalandet publicerades även en färdplan för införandet av det Enhetliga patentsystemet, enligt vilken uppstartsperioden (”sunrise period”) kommer att inledas den 1 januari, 2023.

Vi följer utvecklingen noga då datumen och färdplanen ännu är preliminära och slutligen kommer att bero på hur ratificeringsprocessen i Tyskland fortskrider.

Read the above article in English here!

Varmt välkommen att läsa våra tidigare publicerade artiklar:
The road ahead for reaching the Unitary Patent
The Unitary Patent system: Opting out – a decision to start considering
UP and UPC are about to happen (again)

Vill du veta mer om UP och UPC? Kontakta:

Magnus Dahlman, Partner
+46 70 597 51 00
magnus.dahlman@gulliksson.se
Jens Olsson, Partner
+46 70 566 76 99
jens.olsson@gulliksson.se