Frikännande dom fastställd i hovrätten gällande spöanvändning i galopp

Att spöanvändning inte är konstituerat aga i djurskyddslagens mening bidrog starkt till att hovrätten fastställt en frikännande dom gällande spöanvändning under en hästtävling. Anmälan gjordes av veterinär på plats vars funktion är att säkerställa att hästarna inte kommer till skada samt anmäla om det finns skäl att befara brott mot djurskyddslagen.
– Det är olyckligt att utformningen av våra djurskyddslagar inte kan nå eventuella incidenter vad gäller till exempel överdrivet användande av spö eller liknande. De individuella tävlingsregelverken har en betydligt lägre ribba vad gäller just bestraffning och olämpligt uppträdande mot häst, säger Cecilia Tholse Rogmark, partner hos Gulliksson och ordförande i disciplinnämnden i Svenska Ridsportsförbundet.

Med hästen som utgångspunkt skapas såväl affärsmöjligheter som utmaningar och lagen som gäller är djurskyddslagen som omfattar vård och behandling av husdjur, försöksdjur och avser också andra djur om de hålls i fångenskap.
Domen i hovrätten finner till skillnad från tingsrätten att det har handlat om aga men ringa sådan.

– Hästar är känsliga djur och tävlingar speciella situationer där mycket står på spel. Ansvaret för tävlingsarrangörer att ha god uppsikt över deltagarna genom domare och veterinärer och tydliga och skarpa tävlingsregler och föreskrifter att förhålla sig till som deltagare är stort, säger Cecilia Tholse Rogmark som välkomnar skärpta individuella regelverk för just situationer som domen handlar om:

– Ett regelverk ska, förutom att omfatta själva situationer där hästar de facto tagit emot uppenbara bestraffningar eller för hårda drivningar, även täcka in om det kan uppfattas som stötande av allmänheten.

Läs domen i sin helhet här.

Idag utgör professionella ryttare, uppfödare, agenter, veterinärer, investerare, företag och förbund stommen som driver utvecklingen inom dagens moderna och framgångsrika hästsport- och affärsnäring. Gulliksson erbjuder rådgivning inom Equine Law med specialiserade advokater som frekvent företräder företag och affärsverksamheter med olika inriktning, både nationellt och internationellt.