Gulliksson vinner mål i Mark- och Miljööverdomstolen

I ett överklagande till Mark- och miljööverdomstolen lyckades Gulliksson ändra en Mark- och Miljödomstols dom angående nekat miljötillstånd för 11 vindkraftverk. Mark- och Miljööverdomstolen fäster vikt vid Gullikssons argument och anser att förutsättningar finns för att bevilja tillstånd enligt miljöbalken för 11 vindkraftverk i Växjö kommun. Domen kan du läsa här genom att klicka vidare på denna länk. Har du frågor om fastighetsutveckling, miljörätt och tillståndsfrågor kan du kontakta advokat Hans-Anders Odh som ansvarar för Gullikssons mark- och miljögrupp.