Gullikssons medlemskap hos Swecare – en satsning på det högaktuella rättsområdet Life Science

Gulliksson är stolta över medlemskapet hos Swecare, det officiella organet för det svenska exportfrämjandet inom Life Science och hälso- och sjukvård.
– Vårt Life Science team har vuxit under det senaste åren och som rättsområde är det högaktuellt. Tillsammans med Ström & Gulliksson, kan vi på ett unikt sätt biträda våra klienter i alla aspekter som är relevant för aktörer på Life Science området; allt från etablering och upprätthållande av rättigheter, avtals- och regulatoriska frågor till processföring gällande rättigheter, säger Magnus Dahlman, partner hos Gulliksson. Dessa specialistkompetenser tillsammans med vårt i övrigt breda utbud av tjänster av betydelse för området såsom offentlig upphandling, arbets- och miljörätt samt konkurrensrätt gör oss till en god helhetslösning för klienter inom Life Science-området.

Förutom att arrangera seminarier, nätverksmöten och driva egna projekt bistår Swecare svenska departement och myndigheter i deras internationella kontakter och tar emot utländska delegationer på besök i Sverige.
– För att verkligen kunna bidra med affärsnytta är det viktigt att ha en djupare förståelse av marknaden. Det är just därför som Gulliksson ser det som mycket viktigt att engagera sig i organisationer som SweCare. På så sätt kan vi både bidra till och ta del av ett löpande kunskapsutbyte med branschens aktörer och får del av nya utvecklingstrender inom den svenska hälso- och sjukvårdssektorn, säger Magnus Dahlman.

– Som organisation främjar Swecare internationellt utbyte av insikter och kunskap, något som också är vår vardag. Flertalet av våra klienter inom Life Science är multinationella bolag med frågeställningar som kräver ett internationellt samarbete även bland oss som biträder klienterna som utomstående konsulter. Vi delar dessutom inställningen att globala utmaningar kräver globala lösningar, det gäller inte minst juridiska frågeställningar och legala ramverk, fortsätter Magnus Dahlman.

Mer om Swecare
Swecare är en unik plattform där akademi, privat och offentlig sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science.Swecare stiftades år 1978 av den svenska regeringen tillsammans med hälso- och sjukvårdsindustrin, som en halvstatlig icke-vinstdrivande stiftelse. Idag har Swecare runt 550 företag och organisationer i nätverket. Swecares medlemmar representerar hela hälso- och sjukvårdskedjan – från nystartade företag till universitet, landsting och multinationella koncerner. Medlemsorganisationerna arbetar med allt från bioteknik och läkemedel till medicinteknik och tjänster.