Värdet av juridisk hjälp gällande upphovsrätt

När en av by Frida EMs accessoarer kopierades av ett annat, större företag bistod Karin Strandberg och Åsa Righard på Gulliksson Malmödesignern Frida Martinsson.
– Den juridiska hjälp jag fick är ovärderlig. För mig som liten entreprenör är det en stor lättnad att det varningsbrev Gulliksson hjälpte mig med räckte för att få rätt.

by Frida EMs accessoarer är alla handgjorda och designade av Malmödesignern Frida Martinsson. Det var när en kund mejlade henne en bild på vad hon trodde var en av Fridas kreationer som hon insåg att ett annat företag kopierat hennes design. För Frida kändes det naturligt att åtminstone försöka markera men först visade hon fler bilden för att vara säker på att hon hade rätt i likheten hon såg.
– Jag blev stärkt när även andra reagerade och direkt såg likheten och när en del till och med trodde att det var jag som designat produkten. Samtidigt kände jag mig maktlös och besviken och valde att dela med mig av detta i ett inlägg på LinkedIn. Mitt nätverk av designers och kreatörer inom branschen är stort och jag ville få stöd och berätta om det som skett.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Kommentarsfältet fylldes snabbt och flera branschkollegor som kommenterade hennes inlägg var uppgivna och berättade om egna erfarenheter. Många menade dessutom att det inte fanns något att göra och att Frida skulle ge upp, särskilt som det företag som kopierat hennes design var större.

För Frida blev det uppenbart att sånt här sker varje dag för kreatörer och designers – men istället för att ge upp valde hon en annan väg. Med hjälp av juridisk rådgivning av Gullikssons Karin Strandberg och Åsa Righard valde hon att gå vidare med ett varningsbrev.

– Design är en viktig del av en produkts framgång på marknaden. Det finns en rad olika rättsregler som syftar till att skydda utseendet och de visuella uttrycket på produkter. För enskilda entreprenörer eller designers kan det vara avgörande att bevaka dessa för att behålla sin unicitet, säger Karin Strandberg som samtidigt har förståelse för att mindre, nyetablerade aktörer från början inte har resurser eller den kunskap som krävs.

– Att ta sig tid och tänka igenom och skapa en skyddsstrategi för design gör det möjligt att säkra det värde som ligger i en ensamrätt till en formgiven produkt. Idag, där svensk design har hela världen som marknad, är utseendet och designen en central del i konkurrensen med andra. Ibland räcker det att författa och skicka ett brev för att det företag som gjort intrång eller kopierat ska tänka till. Det är glädjande att det räckte i detta fall.

Frida Martinssons inställning är att hon i första hand har velat hitta möjligheter att samarbeta med andra aktörer och företag som intresserar sig för hennes design och material.
– Bra grejer kommer alltid att kopieras av andra. Frågan är – hur kan jag som ensam kreatör hantera det? Jag har aldrig velat ha en konflikt så det var en stor lättnad att brevet ledde till att de valde att dra tillbaka sin produkt och inte fortsätta med produktionen. De verkar både ha lyssnat och förstått, säger Frida Martinsson och konstaterar att det säkert kommer drabba henne igen någon gång.

– Nästa gång har jag erfarenheten och dessutom en etablerad juridisk kontakt. I kontakten med Gulliksson kände jag verkligen att de mötte mig på min kunskapsnivå gällande entreprenörskap och att de lyssnade på mig som person och kreatör. Den juridiska hjälp jag fick är ovärderlig för mig och mycket lärorikt.

Mer om Gulliksson
Teamet hos Gulliksson har gedigen erfarenhet av att ge klienter strategisk rådgivning om hur rättigheterna bäst skyddas och vilka åtgärder som bör vidtas i specifika fall. Vår unika inriktning på det immaterialrättsliga området innebär att vi kan erbjuda våra klienter några av branschens bästa processjurister.
Vi hjälper också till att skicka varningsbrev, och kan föra ett ärende till domstol om det skulle krävas. Vid ett domstolsförfarande kan den som begår intrånget omedelbart förbjudas att fortsätta intrånget och åläggas att betala vite och skadestånd. Det finns även en rad andra sanktioner som kan drabba den som gör intrånget. Ett aktivt tillvaratagande av sina rättigheter har också en avskräckande effekt för andra på marknaden.

Mer om hållbar design “by FRIDA EM”
Konceptet bygger på att lokalt avfall förädlas av lokala entreprenörer och arbetskraft för att på det viset bygga upp en bättre miljö, ekonomi och ett kulturellt starkare uttryck.
“Det började som ett pyssel men jag märkte direkt att jag funnit mitt kall och mitt sätt att uttrycka mig. Och idag, tre år efter att min första skapelse kom till liv, så är “by FRIDA EM” ett faktum och ett sätt att stötta vår omgivning och bygga upp det samhälle vi vill leva i- starkt och hållbart med en levande kultur.“
Finalist på MALMÖ NÄRINGSLIVSGALA 2016 i kategorin “Miljö och hållbar utveckling”.
Utsedd av Region Skåne & Innovation Skåne till en av Skånes potentiella SNABBVÄXARE 2016.
Webb: byfridaem.com