Gullikssons medarbetare utsedda till IP Rising Stars av Managing Intellectual Property

Engagemang, expertis och erfarenhet har gett tre av Gullikssons medarbetare, Magnus Dahlman, Erik Esaiasson och Ulrika Nordenvik, den hedrande utmärkelsen”IP Rising Stars” i MIP-rankningen (Managing Intellectual Property) för 2018.

– Immaterialrätt är ett viktigt och ständigt aktuellt rättsområde som hela tiden utmanar med nya problem och frågeställningar i takt med till exempel den tekniska utvecklingen och globaliseringen. Det är hedrande att bli uppmärksammad för detta arbete, säger advokat Ulrika Nordenvik som är specialiserad på processrätt och avtalsrätt.

Ulrika arbetar främst med kommersiella tvister, särskilt inom immaterialrättens område, och med att upprätta och förhandla olika kommersiella avtal, bl.a. licensavtal, forsknings- och utvecklingsavtal samt leverans- och distributionsavtal. Hon hanterar även dataskydds- och integritetsfrågor.

Erik Esaiasson, advokat, som företräder byråns klienter vid tvist inför såväl domstol som skiljenämnd kommenterar:
– Immaterialrätt har fått ökat fokus de senaste åren och de flesta företag inser idag nödvändigheten av att jobba strategiskt med alla sina rättigheter. Det är spännande att få vara en del i den processen och se våra klienter stärka sina marknadspositioner som en följd av vårt arbete tillsammans.

Erik är specialiserad på immaterialrätt, avtalsrätt och processrätt och rådger byråns klienter i allt från kommersialiseringsfrågor till strategiarbete:
– Individuella utnämningar är alltid uppskattat att få men Gullikssons styrka ligger i vår kombination av olika kompetenser, färdigheter och specialområden som vi frikostigt delar med oss av inom teamet för att uppnå bästa möjliga resultat får våra klienter.

Magnus Dahlman, som anslöt till Gulliksson 2017, är specialiserad på immaterialrätt och företräder stora och små klienter i en stor bredd av immaterialrättsliga frågor, håller med:
– Vårt fokus och genuina intresse att identifiera, utveckla, skydda och kommersialisera klienternas immateriella tillgångar är vår framgångsfaktor.

Magnus är en erfaren processförare och har varit aktivt inblandad i ett flertal högprofilerade mål, särskilt inom life science och tech patent, men även avseende varumärken, företagshemligheter och upphovsrätter. Magnus upptogs i höst som Partner hos Gulliksson har tidigare rankats av ett flertal rankinginstitut inom kategorierna Patent Contentious och Intellectual Property.