Ny spellag skapar utrymme för lotterier och spel i reklam

Hittills har lotterier och olika tävlingsupplägg där slumpen avgör vem som vinner i tävlingen hindrats av lotterilagen. Ta del av Gullikssons partner, Magnus Fribergs reflektion och förtydligande av den nya spellag som snart träder i kraft.

Ny spellag
Den 1 januari 2019 träder en ny spellag i kraft i Sverige som delvis ändrar på detta. Det har nått de flesta. Spel, som i lagen definieras med lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel får tillhandahållas under förutsättning att arrangören beviljats licens för spelet. Hittills har diskussionen om den förändring som lagen innebär för den svenska spelmarknaden koncentrerats på att de hittills rådande spelmonopolen upphör och att utländska och för den delen svenska aktörer som vill erbjuda deltagare pokerspel, vadhållning etc. kan göra så utan att driva verksamheten från Malta eller annat EU-land där lagstiftningen är mera liberal genom att skaffa sig licens.

Öppning för marknadsföringslotterier
Men även om detta kan vara mest dramatiska förändringen så öppnas även ett fönster som vi som arbetat med marknadsföringsjuridik och givetvis våra klienter väntat på nämligen möjlighet att erbjuda deltagande i marknadsföringslotterier och andra spelformer. Detta gäller sådana erbjudanden som inte kräver betalning av insats. Detta innebär att erbjudanden där man slumpar fram en vinnare genom dragning eller liknande fortsättningsvis kommer att tillåtas om deltagaren inte avkrävs någon insats.

Marknadsföringslotterier med köpkrav?
En fråga som dyker upp är om man med insats även avser köp inom ramen för ett kombinationserbjudande d.v.s. där deltagande förutsätter att man köpt en vara. Köpet blir på sitt sätt en form av insats vilket alltså skulle medföra krav på licens enligt den nya lagen. Lagstiftaren tar som exempel på arrangemang som sker utan insats sådana som sker i sociala medier där man kan delta i en utlottning av biljetter, pengar eller varor genom att ”gilla” eller ”dela” ett inlägg med sina vänner. Deltagande i tävling/lotteri som är betingat av köp har varit föremål för EU-domstolens prövning mål C‑304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft mbH. EU-domstolen. Frågan gällde huruvida direktiv 2005/29 om otillbörliga affärsmetoder som implementerats i den svenska marknadsföringslagen, hindrade använda affärsmetoder som innebär att konsumenterna måste köpa en vara eller en tjänst för att kunna delta i en pristävling.Det ansåg domstolen att det gjorde. Den svenska lagstiftaren har värjt sig mot detta med att vårt förbud reglerats i lotterilagen och att syftet med förbudet inte har marknadsföringsskäl utan att motverka risk för brottslighet, motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar av spel och dobbel och att skydda konsumenterna. ”Syftet med lotterilagen är däremot inte att skydda konsumenternas ekonomiska intressen i den mening som avses i marknadsförings lagen eller med direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Förbudet mot reklamlotterier är således inte oförenligt med direktivet och genomförandet av direktivet föranleder av denna anledning inte någon ändring av lotterilagstiftningen.”

Avslutande förmaningar…
Man kan ju kanske ifrågasätta att en medlemsstat kringgår EU-domstolens beslut genom att enbart lägga förbudet i en annan lag – givet att denna lag har i alla fall delvis andra syften än marknadsföringslagen. Praxis får utvisa detta och fler frågor – men under alla förhållanden blir reklamlotterier utan köp krav för deltagande alltså tillåtna. Det som är värt att hålla i minnet är att spellagen också innehåller krav på måttfullhet i marknadsföringen av spel. Detta omfattar också reklamlotterier och liknande licensfria spel. De viktigaste exemplen på reklam som strider mot kravet på måttfullhet är att erbjudanden bl.a. inte får riktas till personer under 18 år. Vidare ska chanserna att vinna presenteras på ett korrekt och balanserat sätt så att inte intrycket ges av att chanserna att vinna är större än de faktiskt är. Sveriges lagstiftning på området liknar med denna förändring nu våra nordiska grannländer och särskilt kanske Finland.

Bland sina klienter, både svenska och multinationella, räknar Magnus Friberg marknadsledande företag i alla branscher till exempel livsmedelsindustri men också ledande reklambyråer, nystartföretag och branschorganisationer. Magnus är därtill en uppskattad föreläsare och talare.

Tveka inte att ta kontakt!

Magnus Friberg, Partner
073 519 59 49
magnus.friberg@gulliksson.se

Disclaimer
Materialet i denna artikel är presenterat i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning.