Staten är skadeståndsskyldig för upphovsrättsintrång på regeringskansliets webbplats

På omslaget till rapporten “IT-standardisering inom socialtjänsten” finns ett fotografi där fotografen inte var namngiven som upphovsman och fotografen yrkade därför på 81.000 kr avseende skadestånd för bland annat skälig ersättning.

Utredningen visar att regeringskansliet utnyttjat fotografiet genom att framställa exemplar samt gjort fotografiet tillgängligt för allmänheten på sin webbplats. Justitiekanslern konstaterar att regeringskansliet skulle ha försäkrat sig om att man hade rätt att använda fotografiet och det borde ha uppkommit ett ersättningsansvar för staten. Det är dock vidare visat att fotografen upplåter fotografiet för icke-kommersiellt bruk genom en så kallad Creative Commons-licens på Flickr, vilket talar emot att bolaget lidit ekonomisk skada. Sammantaget bedömer Justitiekanslern att skälig ersättning för nyttjandet är 10.000 kr och att fotografen har rätt till 4.000 kr för den uteblivna namngivningen. Bolaget har även rätt till ersättning för rättegångskostnader om 15.000 kr.

–  Många använder bilder frikostigt utan att kontrollera om man har rätt att publicera dem eller inte. I dagens internetanvändning genom  bland annat sociala media har användarna vant sig vid att ladda ner och publicera bilder utan att kanske tänka sig för. Bilder har idag genom telefoner och andra tekniska hjälpmedel blivit enkla att ladda ner och ladda upp och användningen av bilder har ökat. Lagstiftningen avseende rättigheter till bilder har dock  inte ändrats även om användningen och inställningen till bildanvändning har förändrats, så det gäller att kontrollera och vara noga med  rättigheter att publicera bilder och naturligtvis skall alltid fotografens namn finnas med. Intressant just i detta fall är att fotografen de facto har bilden ute till försäljning men för icke kommersiellt bruk. Det är även intressant att Justitiekanslern bedömer att en skälig ersättning för en utebliven namnangivelse uppgår till 4.000 kronor, säger vår partner Cecilia Tholse Rogmark