Strategiska rekryteringar – Gulliksson välkomnar årets nya medarbetare

Gulliksson växer med såväl klienter och uppdrag och genom lyckad rekrytering har vi haft förmånen att välkomna en rad nyanställda till bolaget – redo att bistå våra klienter i alla stadier från strategisk analys och skydd till kommersialisering och tvist.  

– Vi värdesätter skicklighet, lyhördhet och ambition och i varje enskild rekryteringsprocess utgår vi från att få till väl sammansatta team för att uppnå önskat resultat och kundernas behov, säger partner Hans-Anders Odh.

Mats Ingvar – senior rådgivare, Lund
Mats Ingvars erfarenhet och specialisering omfattar svensk och internationell affärsjuridik, kommersiella avtal, bolagsrätt, upphovs- och immaterialrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, kommersiella tvister. Med sina över 30 års erfarenhet av affärsjuridisk advokatverksamhet och som rådgivare inom ett antal olika branscher och verksamheter kommer Mats att stärka Gulliksson på många plan.

Mats arbetar med tvistlösning som ombud i domstolar och skiljenämnder och som skiljeman och har även erfarenhet som styrelsesekreterare, styrelseledamot och ordförande i bolag och föreningar, av vilka några är dotterbolag till utländska företag.

Sofia Sjöö Borreskov – jurist, Lund
Sofia är specialiserad på immaterialrätt samt IT-rätt och arbetar i huvudsak med immaterialrättstvister. Vidare arbetar hon med regulatoriska frågor inom life sciences och med allmän affärsjuridik, exempelvis upprättande samt granskning av olika kommersiella avtal. Sofia har även en dansk juristexamen (cand.jur) från Köpenhamns Universitet och har tidigare erfarenhet av juridisk rådgivning av danska klienter.

Elin Odebo – Jurist, Malmö
Elin Odebo arbetar med immaterialrätt och avtalsrätt. Hon bistår även advokatbyråns konkursförvaltare i konkursärenden.

Therese Grennard – Jurist, Lund
Therese är arbetar i huvudsak med immaterialrätt och kommersiell tvistlösning. Hon arbetar även med allmän affärsjuridik och då speciellt med ärenden i avtalsrätt.

Sara Örlegård – Paralegal & Marketing Coordinator
Gulliksson har också stärkt paralegal-teamet med Sara Örlegård, utbildad vid Nordic Business Institute, som också axlar rollen som bolagets marknadskoordinator.

– För att lyckas med att sätta samman rätt team efter klientens behov i varje enskilt ärende måste vi ha en lämplig mix av dedikerade medarbetare med bred och varierande erfarenhet att välja bland.. Vi gläds därför åt att vi har stärkt alla delar av vårt team i olika rättsområden under året med ny kompetens för att fortsätta leverera bästa tänkbara service åt våra klienter, säger partner Hans-Anders Odh.