Gulliksson case report: Ny praxis om förberedelse till patentintrång

Kan uteblivna svar på ett flertal varningsbrev indikera uppsåt till förberedelse till patentintrång och kan sådana uteblivna svar ge upphov till konsekvenser så vitt avser rättegångskostnader? Enligt två färska och klargörande beslut från Patent- och marknadsdomstolen kan konstateras att svaret är nej.

Gulliksson och dess advokater Magnus Dahlman och Mattias Malmstedt, biträdda av Rikard Roos från Ström & Gulliksson har nyligen företrätt en svarandepart målet som rörde påstått patent intrång (PMT 8260-17), vilket kastar ytterligare ljus över vad ett generiskt läkemedelsbolag får göra under patentets löptid utan att bli ansvarig för förberedelse till patentintrång.

Läs gärna Gullikssons case report skriven av Magnus Dahlman (på engelska).